Thể loại: HTML

Khoá học về HTML 1

Bài 10: Trích dẫn trong HTML

Trên trang web của chúng ta đôi khi phải lấy dữ liệu từ một nguồn khác như trênmột trang web khác hoặc từ một tài liệu, tác giả khác. Theo quy định khi chúng ta lấy dữ liệu từ một nguồn khác thì chúng ta phải thực hiện trích dẫn. Bài học này chúng ta sẽ học cách trích dẫn ngắn (trên một dòng) , trích dẫn dài (trên nhiều dòng). Ngoài ra ta còn tìm hiểu thêm các thẻ trích dẫn địa chỉ, tên tác phẩm, từ viết tắt, địa chỉ, v.v.

Khoá học về HTML 0

Bài 9: Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Khi soạn thảo văn bản đôi khi chúng ta cần phải thể hiện văn bản theo một cách nào đó để người đọc dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn ví dụ như làm chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chữ viết thấp xuống hoặc chữ viết cao lên trong văn bản, v.v. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các thẻ định dạng văn bản trong HTML để bạn làm được những việc như vậy.

9

Trắc nghiệm HTML

Đây là bài thi kiểm tra trình độ hiểu biết của bạn về HTML. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Chúc các bạn thành công!

Khoá học về HTML 1

Bài 8: HTML Styles

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách gắn định kiểu (style) vào cho các phần tử HTML. Chúng ta sẽ chạy thử các thẻ định kiểu thông dụng như định kiểu cho màu nền, màu chữ, font chữ cho văn bản, kích cỡ font chữ, căn lề cho văn bản, v.v.

Khoá học về HTML 1

Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Thẻ đoạn văn giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML. Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng, các điểm lưu ý khi sử dụng các thẻ đoạn văn.

Khoá học về HTML 1

Bài 6: Các thẻ tiêu đề trong HTML

Bài viết cung cấp cho chúng ta biết thêm các thẻ tiêu đề trong HTML và tầm quan trong của nó. Đồng thời cho người đọc biết thêm mẹo nhỏ trong HTML đó là cách xem mã nguồn của một trang web.

Khoá học về HTML 1

Bài 5: Các thuộc tính HTML

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với các thuộc tính cơ bản của các phần tử HTML như thuộc tính ngôn ngữ, thuộc tính title, alt, width, height, src, href, v.v. Chúng ta sẽ phân một số trường hợp nào thì nên sử dụng, trường hợp nào thì không nên.

Khoá học về HTML 1

Bài 4: Các phần tử trong HTML

Các phần tử HTML là tất cả mọi thứ kể thừ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc. Các thẻ trong html có thể lồng nhau, cặp thẻ mở đóng này có thể nằm trong cặp thẻ mở đóng khác và có một vài phần tử không có thẻ kết thúc.