Thể loại: .Net

Khoá học C# 0

Bài tập toán tử trong C#

Toán tử thường được sử dụng trong các biểu thức toán học, có các phép toán số học, phép toán logic, phép gán, phép toán tăng giảm, v.v. Ngôn ngữ C# kế thừa cách sử dụng toán tử của các ngôn ngữ tiên tiến khác, các bài tập này giúp ta làm quen với cách sử dụng các toán tử trong C#.

Khoá học C# 0

Các slide lập trình .Net với C#

Bài giảng giới thiệu những nội dung cơ bản về lập trình trên môi trường Windows sử dụng ngôn ngữ C# nằm trong bộ Visual Studio của Microsoft. Nội dung gồm giới thiệu tổng quan về .Net Framwork, ngôn ngữ C#, lập trình hướng đối tượng với C#, lập trình WinForm, WebForm, XML và .Net với C# và đặc biệt là phần lập trình với cơ sở dữ liệu.

0

Lịch sử phát triển .NET Framework

Ngày 12/2/2002 đánh dấu một mốc quan trọng trong ngành công nghệ thông tin khi Microsoft chính thức ra mắt nền tảng công nghệ mới có tên .NET Framework phiên bản 1.0 cùng với Visual Studio.NET 2002. Sau hơn 1 thập kỷ phát triển, .NET đã đi được những bước dài, trở thành một trong những nền tảng công nghệ mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử của .NET để biết được chặng đường phát triển và những cải tiến qua các phiên bản.