Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Đào tạo các khoá học CNTT trực tuyến
  • Phát triển Website, các ứng dụng theo yêu cầu
  • Quản trị website

Mọi chi tiết xin liên hệ qua email: timodayedu@gmail.com