Tìm ở đây kiến thức IT

Khoá học C# 25

Phần 5: Tạo báo cáo với C#

Chức năng báo cáo (Report) là chức năng yêu cầu cần có ở hầu hết các ứng dụng lập trình với cơ sở dữ liệu. Ưu điểm của báo cáo để cho người sử...

106 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap