Ảnh là một liên kết. Bạn có thể kích vào nó.

Tìm ở đây

Thêm "border: 0;" để ngăn chặn IE9 (và trước đó) hiển thị một đường viền xung quanh hình ảnh.