Thể loại: Việc tìm người

Đăng tuyển các thông tin tuyển dụng, thực tập viên năm cuối của các công ty.

Tuyển dụng, Việc tìm người 2

Tuyển Tester năm cuối!

Tuyển dụng Tester năm cuối Do nhu cầu dự án bên VIETTEL, anh bạn tôi muốn tuyển một vài bạn làm ở vị trí TESTER năm cuối để phục vụ cho dự án phần...