GIS và ứng dụng

  • Phần 1: Lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý
    • Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin địa lý
  • Phần 2: Bài tập thực hành GIS

GIS và ứng dụng

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap