Kích bộ chọn: Kích bộ chọn và xem kết quả:
Kết quả:

<h1>Chào mừng đến với TimODay.edu.vn</h1>

<div class="intro">

<p>Website được xây dựng bởi <span id="Lastname">các giảng viên và sinh viên Khoa CNTT FITA, VNUA.</span></p>

<p id="my-Address">Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội</p>

<p>Các tài nguyên bao gồm:</p>

</div>

<ul id="Listfriends>
 • <li>Các Khoá học về CNTT</li>
 • <li>Các Giáo trình, tài liệu, bài báo ...</li>
 • <li>Các kết quả nghiên cứu</li>
 • <li>Một vài sản phẩm demo</li>
 • <li>Hỏi đáp</li>
</ul>

<p>Bao gồm rất nhiều khoá học!<br>
Từ căn bản đến nâng cao!!</p>

<p lang="it" title="Hello beautiful">Liên quan đến công nghệ thông tin</p>

  <h3>Phương châm là cầu nối chia sẻ kiến thức!</h3>

  <p><b>Một vài khoá học hữu ích:</b></p>

  <table>
   Tên Mục đích
   Tin học đại cương Cung cấp kiến thức căn bản
   HTML, CSS, JavaScript Thiết kết trang web tĩnh đơn giản
   C# Lập trình ứng dụng và các trang web động
   PHP Lập trình trang web động
   Và nhiều khoá học hữu ích khác Sử dụng cho các mục đích khác nhau
   </table>