Vẽ hình cơ bản trong Scratch

Trong bài học trước, thầy đã hướng dẫn cho các em thêm nhóm lệnh Pen để hỗ trợ vẽ hình trong Scratch. Nếu các em đã quên cách làm như nào, các em hãy đọc lại bài viết Vẽ hình trong Scratch.

1. Hệ trục toạ độ Oxy trong Scratch

Đầu tiên, ta cần nắm và hiểu rõ kiến thức về hệ trục toạ độ Oxy và gắn hệ trục toạ độ Oxy vào Scratch. Các em hãy thay đổi phông nền của dự án của em thành phông nền khác có tên là Xy-grid thư viện phông nền nhé!
Tiếp theo đó, các em hãy xoá nhân vật chú Mèo (nhân vật mặc định) trong dự án mới và chọn nhân vật khác nhằm thể hiển phương chiều của nét vẽ được rõ ràng hơn. Các em xem kết quả như hình minh hoạ dưới:
Xy-grid

Bất kỳ một nhân vật hoặc một đối tượng trên khu vực sân khấu của Scratch sẽ có một cặp giá trị x và y.

  • Giá trị x có giá trị chạy từ -240 đến 240 theo phương ngang trên trục Ox.
  • Giá trị y có giá trị chạy từ -180 đến 180 theo phương dọc trên trục Oy.
  • Tâm của sân khấu là nơi hai vạch gặp nhau

Lưu ý rằng các tọa độ X và Y chia thành 4 vùng:

Xác định vị trí nhân vật

  1. Trên cùng bên phải: Tất cả các điểm trong vùng này đều có giá trị x và y dương.
  2. Trên cùng bên trái: Tất cả các điểm trong vùng này có giá trị x âm và giá trị y dương.
  3. Dưới cùng bên trái: Tất cả các điểm trong vùng này đều có giá trị âm cả x và y.
  4. Dưới cùng bên phải: Tất cả các điểm trong vùng này có giá trị x dương và giá trị y âm.

Lưu ý:

Tâm sân khấu có x = 0 và y = 0.

2. Chuẩn bị vẽ

Trong các bài hướng dẫn dưới đây, thầy sẽ mặc định đã có sẵn đoạn code này:

Chuẩn bị vẽ

Trong đoạn code trên, ta dễ dàng hiểu được ý tưởng và ý nghĩa của chúng. Để bắt đầu vẽ, ta bấm biểu tượng lá cờ xanh. Ta đến vị trí bắt đầu vẽ và đặt hướng để vẽ là hướng từ trái sang phải (90 độ). Sau đó, ta xoá tất cả các hình vẽ (nếu có) trên khu vực sân khấu.

3. Vẽ một đoạn thẳng

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu làm như thế nào để vẽ được một đoạn thẳng bằng Scratch. Cần lưu ý rằng một đường thẳng có hai điểm đầu mút.

Trường hợp nếu ta vẽ một đoạn thẳng nằm ngang:

  • Giá trị toạ độ x của hai điểm thay đổi. Giá trị toạ độ y của hai điểm không đổi.

Trường hợp nếu ta vẽ một đoạn thẳng nằm thẳng đứng:

  • Giá trị toạ độ x của hai điểm không đổi. Giá trị toạ độ y thay đổi.

Các chương trình Scratch sau minh hoạ cách vẽ đoạn thẳng:

Vẽ đoạn thẳng trong scratch

Cách 1: Sử dụng lệnh di chuyển move


Vẽ đoạn thẳng bằng lệnh toạ độ

Cách 2: Vẽ đoạn thẳng bằng lệnh xác định toạ độ

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese