Anh toàn thông tin

29 học viên

Mục tiêu

Cung cấp các kiến thức tổng quan về mã hoá, kiến thức toán học về mật mã. Tìm hiểu xâu hơn về hệ mật mã dòng, hệ mật mã khối, hệ mật mã khoá công khai, hàm băm, v.v.

Thông tin người dạy

Bài giảng được xây dựng bởi TS. Nguyễn Trọng Kương
Bộ môn Toán – Tin ứng dụng
Khoa Công nghệ Thông tin – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese