Liên hệ

Giới thiệu

Website Tìm ở đây được xây dựng và quản lý bởi bởi các giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là Kho học liệu mở về công nghệ thông tin cung cấp cho sinh viên các hoá học, bài giảng, giáo trình, tài liệu về công nghệ thông tin một cách hoàn toàn miễn phí.


Mục đích

  • Cung cấp các khoá học Công nghệ thông tin.
  • Nơi lưu trữ, chia sẻ giáo trình, bài giảng của các môn học cho các sinh viên.
  • Giới thiệu các bài báo hay, các kết quả, sản phẩm của các nhóm nghiên cứu.
  • Kênh chia sẻ, trao đổi, hỏi đáp.

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3, Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Website: http://timoday.edu.vn
Email: timodayedu@gmail.com


Gửi bài

Để nội dung của Website ngày càng thêm phong phú và hữu ích, mong nhận được sự chia sẻ các bài viết, các tài liệu hay của các giảng viên, sinh viên, độc giả …
Đường dẫn đăng ký để trở thành thành viên và đăng bài: đăng ký, xem hướng dẫn đăng bài
Hoặc gửi bài viết vào mail: gửi bài

Share via
Copy link
Powered by Social Snap