Được đánh dấu: Sharepoint

Khoá Học SharePoint 0

Cài đặt, thiết lập môi trường SharePoint

Trong phần này sẽ giới thiệu môi trường Sharepoint trên Office 365, phiên bản dựa trên đám mây. Có thể dễ dàng tạo một tài khoản dùng thử miễn phí bằng cách truy cập theo link: Office 365...

Khoá Học SharePoint 0

Các loại SharePoint

Có 3 cách chính để cài đặt và sử dụng SharePoint: SharePoint Foundation SharePoint Server Office 365 Hai tùy chọn đầu là SharePoint on-premise (SharePoint cơ sở), trong khi Office 365 nổi lên như một...

Khoá Học SharePoint 0

Tổng quan về SharePoint

SharePoint là một nền tảng web được phát triển bởi Microsoft nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ và chia sẻ thông tin, quản lý tài liệu và thiết lập...

Khoá Học SharePoint 0

Khoá học SharePoint

SharePoint là một nền tảng web được phát triển bởi Microsoft nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ và chia sẻ thông tin, quản lý tài liệu và thiết lập...