Khoá học SharePoint

SharePoint là một nền tảng web được phát triển bởi Microsoft nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ và chia sẻ thông tin, quản lý tài liệu và thiết lập môi trường cộng tác giữa các cá nhân và nhóm.

Các nhóm đối tượng chính sử dụng Sharepoint:

– Người dùng thông thường: Sử dụng các tính năng có sẵn rất tiện lợi của SharePoint để phục vụ các nhu cầu thông thường như lập kế hoạch, bảng biểu, tìm kiếm thông tin…

– Chuyên viên quản trị CNTT: Triển khai một nền tảng web-based thống nhất để tạo lập, duy trì các ứng dụng web phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, chẳng hạn web site làm việc nhóm, intranet nội bộ, web site internet để quảng bá doanh nghiệp, các ứng dụng cho các bài toán nghiệp vụ như quản lý công văn, quản lý dự án, quản lý nhân sự…

– Lập trình viên: Tuỳ chỉnh các tính năng đã có, mở rộng, phát triển thêm các tính năng mới trên nền tảng
SharePoint để đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp/khách hàng.

Các tính năng vượt trội của Sharepoint so với các Collaboration software (phần mềm cộng tác) khác:

– Trong khi các Collaboration khác theo tiêu chí có gì dùng cái đó thì Sharepoint cho phép tuỳ chỉnh (customize) theo nhu cầu người dùng.
– Có thể tích hợp (integration) với các sản phẩm khác của Microsoft hoặc các hệ thống nghiệp vụ khác trên các nền tảng khác như Oracle, SAP, Sieble, IBM,…
– Cho phép người dùng cuối (end-user) tự xây dựng giải pháp cho riêng mình một cách nhanh chóng, kể cả người không có kiến thức về lập trình hay lĩnh vực chuyên môn.

Vì các tính năng tuyệt vời này, tôi sẽ viết serries các bài để các bạn lập trình nào muốn tìm hiểu Sharepoint có thể hiểu thêm về nó.

Phần 1  Sharepoint Căn bản

Phần 2  Sharepoint Nâng cao

  • Sharepoint server object model overview
  • Sharepoint feature & Feature lifecycle
  • SPFields and working with data types
  • SPQuery and working with CamlQuery
  • SP permission, SPUser and SPGroup
  • SharePoint Workflow
  • SharePoint 2013 Timer Job and Event Receiver
  • SharePoint Client Object model

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese