Được đánh dấu: GIS

Khoá học google maps 0

Bài 5: Các control google maps

Bài học này các bạn sẽ được làm quen với các control trong google maps. Tìm hiểu cách sử dụng các control như Zoom, Pan, MapType, StreetView, Scale, Rotate, v.v. Ngoài ra các control này chúng ta có thể chỉnh sủa nó, tuỳ chỉnh các hiển thị để phù hợp với các chức năng.

Khoá học google maps 0

Bài 2: Google Maps căn bản

API Google Maps là một bộ sưu tập API cho phép bạn chồng dữ liệu của riêng bạn trên một Bản đồ Google tùy chỉnh. Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc gắn google maps lên website của bạn và thực hiện tuỳ chỉnh các tham số cho bản đồ của bạn.

0

Bài 2: Sử dụng chức năng phân tích không gian trong ArcView

Trong bài học này bạn sẽ học cách sử dụng chức năng phân tích không gian trong ArcView: như cách truy cập chức năng Spatial Analysis, truy vấn grids, làm việc với đường đồng mức và bề mặt, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân tích chồng xế, phân tích liền kề và cách sử dụng dữ liệu cơ sở grid để trực quan hoá trong ArcView Spatial Analysis

0

Bài 1: Phân tích không gian là gì?

Trong bài tập này chúng ta sẽ hiểu thêm về các chức năng phân tích không gian trong GIS, theme dạng lưới (grid) là gì, các mô hình dữ liệu raster và vector, làm thế nào các bề mặt được biểu diễn ArcView Spatial Analysis

Giáo trình hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Giáo trình hệ thống thông tin địa lý bao gồm : chương 1 giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý (GIS) và khả năng ứng dụng trong các ngành kinh tế, kỹ thuật. Chương 2 một số khái niệm về hệ quy chiếu không gian. Chương 3 trình bày về cấu trúc dữ liệu GIS. Chương 4 nhập và chỉnh lý dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý. Chương 5 mô hình số hoá độ cao (DEM). Chương 6 phân tích dữ liệu trong GIS. Chương 7 giới thiệu về chất lượng dữ liệu, biến động và sai số dữ liệu.

EnglishVietnamese