Các slide Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Các slide Hệ thống thông tin địa lý cung cấp các kiến thức cơ bản về GIS như các mô hình dữ liệu, cách thức lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, các bài toán ứng dụng GIS trong thực tế và một phần giới thiệu công nghệ Web GIS.

Nội dung

  1. Chương 1 – Giới thiệu GIS
  2. Chương 2 – Hệ thống tham chiếu không gian
  3. Chương 3 – Cấu trúc dữ liệu trong GIS
  4. Chương 4 – Mô hình số hoá độ cao
  5. Chương 5 – Xử lý dữ liệu trong GIS
  6. Chương 6 – Giới thiệu Web GIS

Tham khảo thêm

  1. Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý
  2. Các bài thực hành ArcView
  3. Bộ cài ArcView 3.2 – 32bit
  4. Bộ cài ArcView 3.3 – 64bit

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ArcView

Xem thêm các Video hướng dẫn thực hành GIS với ArcView

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese