Được đánh dấu: lập trình scratch

Bài viết về lập trình Scratch

logo_scratch 0

Sắp xếp chọn trong Scratch

Sắp xếp là một trong những dạng bài tập thường xuyển được xuất hiện trong các đề thi. Sắp xếp là quá trình xử lý danh sách các đối tượng, phần tử được đặt...

logo_scratch 1

Vẽ hình trong Scratch

Trong bài này, thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như làm quen cách vẽ hình trong lập trình Scratch nhé! Những lệnh điều khiển cơ bản để sử dụng công...

EnglishVietnamese