Vẽ các hình đa giác đều trong Scratch

Trong bài học trước, thầy đã hướng dẫn các em cách để thêm nhóm các lệnh hỗ trợ vẽ hình, ngoài ra ta còn biết được một vài lệnh cơ bản về vẽ hình như thiết lập màu vẽ, kích thước nét vẽ, hay thao tác đặt bút và nhấc bút. Ở bài này ta sẽ được tìm hiểu cách để vẽ những hình đa giác đều. Cụ thể là vẽ những hình như hình tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình ngũ giác, hình lục giác. Chúng ta hãy bắt đầu với.

1. Hình tam giác đều

Kiến thức toán học:

 • Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.
 • Tính chất:
  • Trong tam giác đều, tất cả các góc trong của nó đều bằng 60 độ.
  • Nếu một tam giác có 3 góc trong bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
  • Một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó là tam giác đều.
  • Trong tam giác đều, đường trung tuyến của tam giác đồng thời là đường cao và đường phân giác của tam giác đó.
 • Dấu hiệu nhận biết:
  • Tam giác có 3 cạnh bằng nhau là tam giác đều.
  • Tam giác có 3 góc bằng nhau là tam giác đều.
  • Tam giác cân 1 góc bằng 60 độ là tam giác đều.
  • Tam giác có 2 góc bằng 60 độ là tam giác đều.

Đó là những điểm mà các em cần nhớ khi nhắc đến hình tam giác đều phải không nào. Vậy các em vẽ một hình tam giác đều ra giấy trắng rồi thử lập luận các bước để vẽ trong Scratch nhé!
Các bước để vẽ một hình tam giác đều có cạnh bằng 100 đơn vị độ dài:

 • Bước 1: Chọn một vị trí thích hợp để bắt đầu đặt bút.
 • Bước 2: Thiết lập thông số về màu bút, kích thước nét vẽ, hướng vẽ.
 • Bước 3: Đặt bút xuống để vẽ.
 • Bước 4: Lặp lại quá trình sau 3 lần:
  • Di chuyển 100 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 120 độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình tam giác đều:

Code vẽ hình tam giác đều

Code vẽ hình tam giác đều

Kết quả chương trình:
Hình tam giác đều

Hình tam giác đều

2. Hình vuông

Kiến thức toán học:

 • Định nghĩa:
  • Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
  • Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
  • Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.
 • Tính chất (trích dẫn Wiki):
  • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Có 2 cặp cạnh song song.
  • Có 4 cạnh bằng nhau.
  • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
  • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
  • Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình thoi và cả hình thang cân.
 • Dấu hiệu nhận biết:
  • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
  • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.
  • Hình chữ nhật có đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
  • Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
  • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Các bước để vẽ một hình vuông có cạnh bằng 100 đơn vị độ dài:

 • Bước 1: Chọn một vị trí thích hợp để bắt đầu đặt bút.
 • Bước 2: Thiết lập thông số về màu bút, kích thước nét vẽ, hướng vẽ.
 • Bước 3: Đặt bút xuống để vẽ.
 • Bước 4: Lặp lại quá trình sau 4 lần:
  • Di chuyển 100 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 90 độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình vuông:

Code vẽ hình vuông

Code vẽ hình vuông

Kết quả chương trình:
Hình vuông

Hình vuông

3. Hình chữ nhật

Kiến thức toán học:

 • Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
 • Tính chất:
  • Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Hình chữ nhật có các cạnh đối song song và bằng nhau.
 • Dấu hiệu nhận biết:
  • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
  • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Các bước để vẽ một hình chữ nhật có chiều dài bằng 200 đơn vị độ dài và chiều rộng bằng 100 đơn vị độ dài:

 • Bước 1: Chọn một vị trí thích hợp để bắt đầu đặt bút.
 • Bước 2: Thiết lập thông số về màu bút, kích thước nét vẽ, hướng vẽ.
 • Bước 3: Đặt bút xuống để vẽ.
 • Bước 4: Lặp lại quá trình sau 2 lần:
  • Di chuyển 200 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 90 độ.
  • Di chuyển 100 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 90 độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình chữ nhật:

Code vẽ hình chữ nhật

Code vẽ hình chữ nhật

Kết quả chương trình:
Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

4. Hình ngũ giác đều

Kiến thức toán học:

 • Định nghĩa: Một ngũ giác đều có năm cạnh và năm góc bằng nhau, các cạnh liền kề sẽ tạo thành một góc có số đo là 108 độ, tất cả nằm trong một mặt phẳng.

Các bước để vẽ một hình ngũ giác đều có cạnh bằng 100 đơn vị độ dài:

 • Bước 1: Chọn một vị trí thích hợp để bắt đầu đặt bút.
 • Bước 2: Thiết lập thông số về màu bút, kích thước nét vẽ, hướng vẽ.
 • Bước 3: Đặt bút xuống để vẽ.
 • Bước 4: Lặp lại quá trình sau 5 lần:
  • Di chuyển 100 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 72 độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình ngũ giác đều:

Code vẽ hình ngũ giác đều

Code vẽ hình ngũ giác đều

Kết quả chương trình:
Hình ngũ giác đều

Hình ngũ giác đều

5. Hình lục giác đều

Kiến thức toán học:

 • Định nghĩa: Lục giác đều là đa giác với 6 cạnh bằng nhau. Các cạnh liền kề tạo thành góc 120 độ.

Các bước để vẽ một hình lục giác đều có cạnh bằng 100 đơn vị độ dài:

 • Bước 1: Chọn một vị trí thích hợp để bắt đầu đặt bút.
 • Bước 2: Thiết lập thông số về màu bút, kích thước nét vẽ, hướng vẽ.
 • Bước 3: Đặt bút xuống để vẽ.
 • Bước 4: Lặp lại quá trình sau 5 lần:
  • Di chuyển 100 bước.
  • Quay sang bên trái một góc 60 độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình ngũ giác đều:

Code vẽ hình lục giác đều

Code vẽ hình lục giác đều

Kết quả chương trình:
Hình lục giác đều

Hình lục giác đều

6. Công thức chung vẽ hình đa giác đều

Các bước để vẽ một hình đa giác đều có cạnh bằng được nhập vào từ bàn phím:

 • Bước 1: Nhập vào số cạnh của đa giác cần vẽ. Giả sử số cạnh là biến N.
 • Bước 2: Lặp lại quá trình sau với N lần:
  • Di chuyển N bước.
  • Quay sang bên trái một góc là (360/N) độ.

Code mẫu tham khảo vẽ hình đa giác đều:

Code vẽ hình đa giác đều

Code vẽ hình đa giác đều

Các em hãy chăm chỉ học là làm lại các bài tập nhé!
Chúc các em thành công!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese