Được đánh dấu: tin học ứng dụng

Xử lý số liệu với SPSS 0

Xử lý thống kê với phần mềm SPSS

Giới thiệu Trong lĩnh vực thống kê và xử lý dữ liệu nói chung và  trong lĩnh vực xử lý dữ liệu trong Sinh học và Nông nghiệp nói riêng đã có nhiều thay...

1

Giáo trình Thiết kế thí nghiệm

Một cuấn giáo trình về thiết kế thí nghiệ rất hay được dùng giảng dạy cho các chuyên ngành Nông nghiệp của nhà giáo Nguyễn Đình Hiền và Đỗ Đức Lực.

Tài liệu giáo trình, bài giảng 0

Các slide Tin học ứng dụng trong sinh học

Các slide về Tin học ứng dụng trong sinh học giới thiệu cách sử dụng các phần mềm Excel để phân tích, thống kê, ước lượng và so sánh kết quả của các thí...