Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel

Giới thiệu

MS Excel là một phần mềm nằm trong bộ MS Offices của Microsoft. Với Bảng tính MS Excel nó có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều bài toán thực tế từ quản lý dữ liệu, tính toán lương, thống kê bán bàng … Ngoài ra trong Excel còn có một phần phần chuyên xử lý số liệu, gọi là Data Analysis, tuy chưa thật sâu nhưng trong tình hình hiện tại có thể coi là đủ dùng để xử lý thống kê các số liệu thu thập được trong quá trình điều tra nghiên cứu (Tính các đặc trưng thống kê cơ bản, chia tổ, vẽ biểu đồ, tính hệ số tương quan, hiệp phương sai, tính và vẽ đường hồi quy tuyến tính hoặc phi tuyến, tính hồi quy bội tuyến tính, vẽ đồ thị kiểu cột, kiểu bánh tròn, làm trơn số liệu v.v…) và trong các kiểu bố trí thí nghiệm với một hoặc hai nhân tố (Phân tích phương sai một nhân tố, hai nhân tố, so sánh 2 phương sai, so sánh hai trung bình v v …)
Timoday.edu.vn giới thiệu bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel của NGƯT.Nguyễn Đình Hiền.


Nội dung

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese