Thể loại: Tính toán song song

Khoá học về lập trình song song, tính toán hiệu năng cao.

5

Cài đặt pthread trên Visual Studio

Một dạng lập trình song song chia sẻ bộ nhớ (shared memory) là sử dụng thư viện pthread cho C/C++. Bài này tôi giới thiệu cách tích hợp thư viện pthread trong Visual Studio và chạy thử chương trình tính dãy số Fibonacci.

3

Tích hợp thư viện MPI trong Visual Studio

Để giải quyết các bài toán phức tạp, một phương pháp hiệu quả là áp dụng các giải thuật song song hoá bài toán. Trong bài này chúng tôi hướng dẫn cách tích hợp thư viện MPI vào chương trình Visual Studio để các bạn có thể dễ dàng biên dịch, chạy thử code của mình.

EnglishVietnamese