Giới thiệu về công cụ Qt Designer

Để thiết kế một giao diện mà lập trình thủ công thì rất khó khăn. Vậy nên ta sử dụng công cụ kéo thả rất tuyệt vời là Qt Designer nhằm hỗ trợ chúng ta thiết kế giao diện phần mềm dễ dàng hơn.

Qt Designer là gì?

Qt Designer là một công cụ để đơn giản hoá việc xây dựng giao diện người dùng đồ họ với các thành phần (widget) từ khung của Qt GUI. Công cụ này cung cấp cho ta một giao diện trực quan kéo thả và bố trí, sắp xếp các thành phần như nút ấn, ô nhập dữ liệu từ bàn phím, …

Giao diện công cụ Qt Designer

Giao diện công cụ Qt Designer

Hướng dẫn cài đặt công cụ Qt Designer

Bạn tham khảo video sau để hiểu rõ hơn về cài đặt Qt Designer:

Giới thiệu bố cục công cụ Qt Designer

Bố cục công cụ Qt Designer (1)

Bố cục công cụ Qt Designer (1)

Bố cục công cụ Qt Designer (2)

Bố cục công cụ Qt Designer (2)

Bố cục công cụ Qt Designer (3)

Bố cục công cụ Qt Designer (3)

Bố cục công cụ Qt Designer (4)

Bố cục công cụ Qt Designer (4)

Phần mở rộng tập tin của Qt Designer

Sau khi thiết kế, xây dựng xong xuôi giao diện bằng công cục Qt Designer, ta tiến hành lưu tập tin giao diện. Việc lưu tập tin giao diện giống như các phần mềm khác.

  • Nếu là lưu lần đầu thì thực hiện chức năng của File/Save As
  • Nếu là lưu lần thứ 2 trở đi, tức là ta tiến hành việc chỉnh sửa giao diện, ta thực hiện chức năng File/Sava
Phần đuôi mở rộng của tập tin thiết kế giao diện bằng công cụ Qt Designer là *.ui

Nếu ta mở tập tin thiết kế giao diện này ra thì ta thấy cấu trúc bên trong có định dạng XML, nhằm lưu trữ các widget trên giao diện đã kéo thả dưới dạng cây.

Thực hành

Ta sử dụng công cụ Qt Designer để thiết kế giao diện màn hình Đăng nhập (login) đơn giản như sau:

Thiết kế Login Form đơn giản

Thiết kế Login Form đơn giản

You may also like...

Trả lời