Được đánh dấu: Lập trình đồ hoạ máy tính

Lập trình đồ hoạ với OpenGL 0

Bài 2: Giới thiệu lập trình đồ hoạ máy tính với OpenGL

OpenGL (Open Graphics Library) là phần mềm giao diện với các phần cứng đồ họa được phát triển bởi Silicon Graphic Inc (SGI) năm 1992. Giúp xây dựng các đối tượng và giao tác cần thiết trong các ứng dụng tương tác 3D. Được thiết kế không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng cũng như hệ điều hành máy tính vì vậy nó có thể thực thi trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Có thể sử dụng trên các ngôn ngữ C, C++, Java …

EnglishVietnamese