Bài 2: Giới thiệu lập trình đồ hoạ máy tính với OpenGL


Tham khảo

1. Xem thêm bài giảng lập trình đồ hoạ máy tính với OpenGL của TS. Nguyễn Tuấn Anh
2. Tải các đoạn code mẫu tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *