Thể loại: Tin học văn phòng

Bao gồm các khoá học cơ bản và nâng cao về sử dụng phần mềm Word, Excel, PowerPoint nằm trong bộ công cụ Microsoft Offices

MS Excel 0

Thêm ô/hàng/cột bằng phím tắt

Để thêm ô/hàng/cột vào bảng tính của mình bãn hãy dùng tổ hợp phím: Ctrl – Shift – (+) . Chỉ cần chọn ô/hàng/cột, sau đó nhấn đồng thời ba phím Ctrl – Shift và dấu cộng (+), một menu chèn ô/hàng/cột sẽ...

EnglishVietnamese