Sử dụng Goal Seek trong Excel để tìm mục tiêu

Bài toán 1: Sử dụng Goal Seek để tìm kiếm mục tiêu đạt điểm vượt qua lớp.

Giả sử bạn có bảng điểm như hình bên dưới:

Điểm trung bình hiện có là 5.1 và bạn cần ít nhất 5.5 để đạt điểm vượt qua lớp. Điều này sẽ phụ thuộc vào điểm của môn Vật lý, vậy bạn cần đạt điểm môn Vật lý tối thiểu là bao nhiêu để vượt qua lớp, Goal Seek sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

1. Vào thẻ Data-> nhấp chọn lệnh What-If Analysis trong nhóm Data Tools -> chọn Goal Seek… từ menu thả xuống.

2. Hộp thoại Goal Seek xuất hiện:

Trong đó:

  • Set cell: Ô chứa công thức tính toán của bài toán, ví dụ công thức tính điểm vượt qua lớp trong ô C11.
  • To value: nhập giá trị kết quả mong muốn, ví dụ điểm để vượt qua lớp là 5.5.
  • By changing cell: Đây là ô nơi Goal Seek sẽ đưa ra giá trị cần để đạt được kết quả vừa nhập vào ô To value, ví dụ điểm môn Vật lý cần đạt được trong ô C10.

3. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp OK.

4. Goal Seek sẽ thực hiện tính toán trên mô hình dữ liệu và thông báo kết quả phân tích. Trong ví dụ này, môn Vật Lý cần đạt được 8.5 điểm để vượt qua lớp.

Bài toán 2: Sử dụng Goal Seek để tìm thời hạn vay cụ thể với khoản trả góp hàng tháng là 3,500,000 đồng.

Giả sử bạn định vay một khoản 500,000,000 đồng để mua nhà, trong thời hạn 120 tháng, với lãi suất 7.5%/năm. Sử dụng công thức =PMT(Lãi suất vay/12, số tháng trả góp, số tiền vay), bạn tính được số tiền trả góp hàng tháng là -5,935,088.46 đồng (số âm thể hiện khoản phải trả).

Tuy nhiên, bạn chỉ có khả năng trả góp 3,500,000 đồng/tháng, nên cần phải vay trong thời hạn dài hơn. Bạn có thể sử dụng Goal Seek để tìm ra số tháng vay cụ thể với khoản trả góp hàng tháng là 3,500,000 đồng.

1. Vào thẻ Data-> nhấp chọn lệnh What-If Analysis trong nhóm Data Tools -> chọn Goal Seek… từ menu thả xuống.

2. Hộp thoại Goal Seek xuất hiện:

Trong đó:

  • Set cell: Đây là ô chứa công thức tính toán của bài toán, ví dụ công thức tính số tiền trả góp hàng tháng trong ô B6.
  • To value: Đây là khoản trả góp hàng tháng mà bạn có thể chi trả được, ví dụ khoản trả góp ở đây là 3,500,000 đồng/tháng.
  • By changing cell: Đây là ô nơi Goal Seek sẽ đưa ra được số tháng vay cụ thể với khoản trả góp hàng tháng vừa được nhập vào ô To value, trong ví dụ này là ô B3.

3. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp OK.

4. Goal Seek sẽ thực hiện tính toán trên mô hình dữ liệu và thông báo kết quả phân tích. Trong ví dụ này, với khả năng trả góp 3,500,000 đồng/tháng, bạn có thể chọn thời hạn vay là 358 tháng.

Chú ý:

  • Trong bài toán 2, giá trị nhập vào ô To value-3,500,000 (số âm thể hiện khoản phải trả), nếu bạn nhập số dương thì Goal Seek sẽ thông báo không tìm được dữ liệu theo yêu cầu.
  • Trong quá trình phân tích mô hình dữ liệu, Goal Seek sẽ thực hiện số lần lặp tối đa là 100 để tìm giá trị yêu cầu. Nếu Goal Seek không tìm được giá trị cuối cùng, có nghĩa là mô hình dữ liệu của bạn không hoạt động. Hãy điều chỉnh lại mô hình để đạt được kết quả như ý muốn.
  • Bạn có thể sử dụng Goal Seek để giải quyết nhiều bài toán thực tế khác nữa, chỉ cần bạn đưa ra được kết quả mong muốn và Goal Seek sẽ giúp bạn tìm ra các mục tiêu.

You may also like...

Trả lời