Thể loại: Thủ thuật

Những kinh nghiệm, những thủ thuật sử dụng máy tính được tổng hợp, chia sẻ ở đây

Sử dụng phần mềm MS Teams 0

Phân tích chuyên sâu lớp học với Insights trong MS Teams

Insight là một báo cáo phân tích dữ liệu thông minh về mức độ tương tác của học sinh trên lớp, tỉ lệ sinh viên tham gia các buổi học trên lớp, tỉ lệ hoàn thành các bài tập, các số liệu của các hoạt động của học sinh trên lớp, điểm số và phân tích xu hướng.