Phân tích chuyên sâu lớp học với Insights trong MS Teams

Insights là một báo cáo phân tích dữ liệu thông minh về mức độ tương tác của học sinh, tỉ lệ sinh viên tham gia các buổi học trên lớp, tỉ lệ hoàn thành các bài tập, các số liệu của các hoạt động của học sinh trên lớp, điểm số và phân tích xu hướng, thói quen của học sinh, sinh viên.

Phân tích chuyên sâu với Insight trong MS Teams

Cách thức thực hiện

  • Bước 1: Đăng nhập vào MS Teams
  • Bước 2: Kích vào lớp bạn đang quản lý > Chọn Insights ở thanh Menu bên trái của lớp. Nếu bạn không thấy có menu này, bạn có thể cài thêm ứng dụng Insights

Kích hoạt chức năng Insights

  • Bước 3: Phân tích hoạt động của lớp thông qua màn hình Dashboard của Insights

Màn hình Dashboard của Insights

  • Bước 4: Mở từng báo cáo chuyên đề, có thể Export dữ liệu ra file Excel

Export dữ liệu Insights

Xem thêm video hướng dẫn

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese