Bài 3: Hướng dẫn tải và cài đặt CodeBlock

Hướng dẫn tải bộ cài đặt phần mềm Code::Blocks

Bước 1: Đầu tiên, ta nhấp chuột vào đường dẫn sau để đến trang chủ cho phép tải bộ cài đặt phần mềm Code::Blocks.
Bước 2: Ta chọn mục Download the binary release:

Bản cài đặt Code::Blocks

Bản cài đặt Code::Blocks

Bước 3: Tiếp đến, tại mục Microsoft Windows, ta chọn codeblocks-20.03mingw-setup.exe để cài đặt bộ cài tích hợp trình biên dịch:
Bộ cài CodeBlocks tích hợp trình biên dịch

Bộ cài CodeBlocks tích hợp trình biên dịch

Bước 4: Ta đợi cho quá trình tải bộ cài đặt diễn ra hoàn tất.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Code::Blocks

Bước 1: Ta đúp chuột trái vào tệp tin cài đặt đã tải hoàn tất để bắt đầu tiến hành cài đặt Code::Blocks

Màn hình khởi chạy bộ cài CodeBlocks

Màn hình khởi chạy bộ cài CodeBlocks

Bước 2: Bấm Next để tiếp tục:
Cài đặt CodeBlocks (1)

Cài đặt CodeBlocks (1)

Bước 3: Ở bước này các bạn bấm vào I Agree để chấp nhận điều khoản cài đặt và tiếp tục.
Cài đặt CodeBlocks (2)

Cài đặt CodeBlocks (2)

Bước 4: Bước này các bạn sẽ lựa chọn các option để cài đặt. Ta nên để mặc định như trong hình bên dưới. Sau đó tiếp tục bấm Next để chọn vị trí cài đặt.
Cài đặt CodeBlocks (3)

Cài đặt CodeBlocks (3)

Bước 5: Đến phần chọn vị trí lưu trữ phần mềm ở đâu trên máy tính. Ta nên giữ nguyên đường dẫn cài đặt phần mềm nếu ổ cứng của bạn còn dung lượng. Sau đó nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm Code::Blocks vào máy tính.
Cài đặt CodeBlocks (4)

Cài đặt CodeBlocks (4)

Quá trình cài đặt đang diễn ra, tốc độ cài nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn.
Cài đặt CodeBlocks (5)

Cài đặt CodeBlocks (5)

Bước 6: Ở màn hình này, bạn có thể khởi chọn Yes để khởi chạy phần mềm Code::Blocks luôn ngược lại bạn chọn No để đóng cửa sổ hỏi khởi động:
Cài đặt CodeBlocks (6)

Cài đặt CodeBlocks (6)

Bước 7: Cuối cùng, ta nhấn Next và sau đó là Finish để kết thúc quá trình cài đặt Code::Blocks.
Cài đặt CodeBlocks (7)

Cài đặt CodeBlocks (7)

và:
Cài đặt CodeBlocks (8)

Cài đặt CodeBlocks (8)

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm Code::Blocks

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese