Thể loại: GIS

Cung cấp các khoá học về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Khoá học google maps 0

Bài 5: Các control google maps

Bài học này các bạn sẽ được làm quen với các control trong google maps. Tìm hiểu cách sử dụng các control như Zoom, Pan, MapType, StreetView, Scale, Rotate, v.v. Ngoài ra các control này chúng ta có thể chỉnh sủa nó, tuỳ chỉnh các hiển thị để phù hợp với các chức năng.

Khoá học google maps 0

Bài 4: Các sự kiện trong google maps

Trong chế độ giao diện người sử dụng, người sử dụng sử dụng bàn phím, chuột để thao tác với ứng dụng. Mỗi thao tác với với dụng như kích chuột trái, chuột phải, hay ấn bàn phím sẽ phát sinh các sự kiện tương ứng. Bài học này giới thiệu cách gắn các sự kiện cơ bản vào trong bản đồ của google như sự kiện click, center_changed,v.v.

Khoá học google maps 3

Tham khảo Google Maps API

Thư viện google maps API bao gồm rất nhiều đối tượng, các phương thức và các thuộc tính. Để tiện cho quá trình tra cứu và hiểu hơn về chức năng của chúng, bài viết này là phần tổng hợp một cách tổng thể các thành phần trong thư viện google maps.

Khoá học google maps 0

Bài 3: Chồng xếp bản đồ trong google maps

Google maps cho phép chúng ta có thể chồng xếp nhiều các đối tượng khác nhau lên bản đồ gốc như các điểm đánh dấu (marker), các vùng (polygone), các đường (polyline), cửa sổ thông tin (info window), v.v. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cách chồng xếp các đối tượng này và thử thay đổi các tham số.

Khoá học google maps 0

Bài 2: Google Maps căn bản

API Google Maps là một bộ sưu tập API cho phép bạn chồng dữ liệu của riêng bạn trên một Bản đồ Google tùy chỉnh. Trong bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc gắn google maps lên website của bạn và thực hiện tuỳ chỉnh các tham số cho bản đồ của bạn.

Khoá học google maps 0

Bài 1: Giới thiệu về Google Maps

Google Maps hay bản đồ Google là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến trên web miễn phí được cung cấp bởi Google và hỗ trợ nhiều dịch vụ dựa vào bản đồ như Google Ride Finder và một số có thể dùng để nhúng vào các trang web của bên thứ ba thông qua Google Maps API.

0

Bài 2: Sử dụng chức năng phân tích không gian trong ArcView

Trong bài học này bạn sẽ học cách sử dụng chức năng phân tích không gian trong ArcView: như cách truy cập chức năng Spatial Analysis, truy vấn grids, làm việc với đường đồng mức và bề mặt, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân tích chồng xế, phân tích liền kề và cách sử dụng dữ liệu cơ sở grid để trực quan hoá trong ArcView Spatial Analysis

0

Bài 1: Phân tích không gian là gì?

Trong bài tập này chúng ta sẽ hiểu thêm về các chức năng phân tích không gian trong GIS, theme dạng lưới (grid) là gì, các mô hình dữ liệu raster và vector, làm thế nào các bề mặt được biểu diễn ArcView Spatial Analysis

Giáo trình hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Giáo trình hệ thống thông tin địa lý bao gồm : chương 1 giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý (GIS) và khả năng ứng dụng trong các ngành kinh tế, kỹ thuật. Chương 2 một số khái niệm về hệ quy chiếu không gian. Chương 3 trình bày về cấu trúc dữ liệu GIS. Chương 4 nhập và chỉnh lý dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý. Chương 5 mô hình số hoá độ cao (DEM). Chương 6 phân tích dữ liệu trong GIS. Chương 7 giới thiệu về chất lượng dữ liệu, biến động và sai số dữ liệu.

EnglishVietnamese