Được đánh dấu: MS Excel

MS Excel 0

Các thủ thuật hay trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel chúng ta thường xử lý công việc theo một quy trình có sẵn, các bước được lặp lại cố định. Đó là cách thông thường và thuận...

Khoá học Excel 1

Các bài tập Excel nâng cao

Giới thiệu Tổng hợp các bài tập Excel nâng cao với các công thức tính toán và các yêu cầu phức tạp hơn. Các bài tập sẽ tập trung vào chức năng sử dụng...

Khoá học Excel 10

Các bài tập Excel căn bản có video hướng dẫn

Giới thiệu Tổng hợp các bài tập tính toán cơ bản với Excel. Các bài tập sẽ tập trung vào chức năng sử dụng Hàm, công thức đơn giản, chức năng sắp xếp, lọc...