Công cụ so sánh sự khác nhau của hai văn bản

1. Mục đích Trong một số trường hợp thực tế chúng ta cần phải so sánh hai phiên bản khác nhau của một văn bản, hoặc so sánh code của các thành viên trong...