Tác giả: Phan Tiến

Khoá học SQL Server 0

Export database ra dạng file script .sql

Hầu hết các nhà phát triển cảm thấy không thoải mái với các tệp .bak được tạo bởi chức năng Backup của SQL Server, nhất là với các cơ sở dữ liệu không quá...

Lập trình đồ hoạ với OpenGL 0

Bài 2: Giới thiệu lập trình đồ hoạ máy tính với OpenGL

OpenGL (Open Graphics Library) là phần mềm giao diện với các phần cứng đồ họa được phát triển bởi Silicon Graphic Inc (SGI) năm 1992. Giúp xây dựng các đối tượng và giao tác cần thiết trong các ứng dụng tương tác 3D. Được thiết kế không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng cũng như hệ điều hành máy tính vì vậy nó có thể thực thi trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Có thể sử dụng trên các ngôn ngữ C, C++, Java …

EnglishVietnamese