Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên với Code::Blocks


Tạo thư mục học C++

Đầu tiên, ta cần tạo một thư mục trên ổ cứng máy tính để lưu trữ tập chung các tài liệu hay mã nguồn, khi đó ta sẽ không nhiều thời gian để tìm tài liệu trên máy tính.
Bước 1: Mở tiện ích File Explorer trên hệ điều hành Windows 10/11.
Bước 2: Chọn một vị trí để lưu trên ổ cứng máy tính (ví dụ: Documents, Desktop, ổ D, ổ E, …)
Bước 3: Chuột phải lên trên vùng trống dữ liệu, chọn New và chọn Folder.

Tạo mới thư mục trên Windows 10/11

Tạo mới thư mục trên Windows 10/11

Bước 4: Sau đó chỉnh sửa tên cho thư mục sau đó nhấn phím Enter.

Viết chương trình C++ đầu tiên với Code::Blocks

Bước 1: Mở phần mềm Code::blocks
Bước 2: Chọn FileNewEmpty File
Bước 3: Gõ đoạn code dưới đây vào phần mềm Code::Blocks:

// Author: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn

#include <iostream>

using namespace std;

// ===chuong trinh chinh===
int main()
{
    cout << "Hello World!";

    cout << endl;
    return 0;
}
// ===dinh nghia ham===

Lưu file với tên là “Hello_World.cpp” vào thư mục của bạn.
Bước 4: Để Build (kiểm tra xem có lỗi cú pháp nào không): Ta vào menu Build → Chọn Build (Ctrl-F9).
Bước 5: Để Run (chạy chương trình): Ta vào menu Build → Chọn Run (Ctrl-F10)
Và đây là kết quả sau khi chạy chương trình trên:

Chạy chương trình Hello World bằng C++

Chạy chương trình Hello World bằng C++

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 02/11/2023

    […] Xét lại chương trình đầu tiên được nhắc đến trong Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên với Code::Blocks: […]

Trả lời

EnglishVietnamese