Thể loại: SQL

Các bài học về sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

Khoá học SQL Server 0

Export database ra dạng file script .sql

Hầu hết các nhà phát triển cảm thấy không thoải mái với các tệp .bak được tạo bởi chức năng Backup của SQL Server, nhất là với các cơ sở dữ liệu không quá...

EnglishVietnamese