Cài đặt từng bước SQL Server 2016, SSMS và công cụ SSDT

Để chuẩn bị cho khoá học chuyên sâu về ngôn ngữ SQL và phần lập trình CSDL với .NET, và cũng để hướng các bạn đi theo mảng quản trị CSDL với hệ quản trị CSDL SQL Server, bài này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện cài đặt phiên bản SQL Server 2016 mà đã được MicroSoft xuất bản vào 01/06/2016. Bản mới nhất hiện nay là bản 2017, nhưng phiên bản đang dùng phổ biến là bản SQL Server 2016.

1. Chuẩn bị

Click ở đây để tải về bản SQL Server 2016.

Một số công cụ sẽ được hướng dẫn cài trong bài này:

 • SSMS (SQL Server Management Studio): là môi trường tích hợp cho quản lý toàn bộ hạ tầng SQL, từ cơ sở dữ liệu SQL Server đến cơ sở dữ liệu Aruze SQL. SSMS cung cấp các công cụ để định cấu hình, giám sát và quản trị các phiên bản của SQL Server và cơ sở dữ liệu (Xem thêm)
 • SSDT (SQL Server Data Tools): một công cụ phát triển hiện đại để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server, cơ sở dữ liệu Azure SQL, mô hình các dịch vụ phân tích dữ liệu (AS), các gói dịch vụ tích hợp (IS) và các Dịch vụ cho report (RS) (Xem thêm)

Để tải được bản SQL Server từ trang chủ của Microsoft, yêu cầu các bạn phải đăng ký và Microsoft cho dùng thử 180 ngày.

Hệ quản trị CSDL SQL Server 2016

Kích nút Continue, rồi điền thông tin vào các ô dữ liệu, sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu, một file cài đặt dạng (*.exe) sẽ tải về máy, đây là file khởi chạy ban đầu, sau đó bộ cài sẽ được tải trực tiếp từ máy chủ của Microsoft về cài đặt.

Trong quá trình phát triển dự án phần mềm, tôi kiếm được một bản SQL Server 2016 có key, chia sẻ cho các bạn để phục vụ cho việc học tập, download trực tiếp ở đây, và tải SSMS ở đây.

Bộ cài SQL Server là một file ISO (*.iso), các bạn cần có một ổ ảo để có thể mở nó.

Tham khảo thêm:

Tham khảo những bài viết về sử dụng SQL Server:

2. Các bước cài đặt SQL Server

Bước 1: Chạy file setup (chú ý kích chuột phải và chạy ở chế độ Run as administrator).

Chạy ở chế độ Administrator

Bước 2: Sau một vài giây, màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới, kiểm tra yêu cầu phần cứng và phần mềm bằng cách tích vào Hardware and Software Requirements và nếu kiểm tra OK thì kích vào tab Installation.

Kích để cài đặt

Bước 3: Kích New SQL Server stand-alone installation or add the feature to an existing installation

Cài đặt SQL Server

Bước 4: Nếu bạn đã có Product ID thì nhập ở dòng dưới hoặc chọn free edition (như bản của mình sẽ tự động điền key) sau đó ấn nút Next

Nhập Key SQL Server

Bước 5: Tích vào ô I accept the license terms và kích Next.

Chấp nhận điều khoản

Bước 6: bước Global Rules sẽ kiểm tra tổng thể để phát hiện những vấn đề có thể xảy ra khi cài đặt.

Global Rules

Bước 7: Kiểm tra Microsoft Update và kích Next.

Microsoft Update

Nếu bạn đang cài SQL Server offline, tức không có kết nối Internet thì bạn có thể bỏ tích phần User Microsoft Update ...

Bước 8: Thực hiện update SQL Server

Product Update

Bước 9: Sẽ kiểm tra tất cả các rules cho cài đặt SQL Server. Trong hình trên tất cả các rule đều Passed ngoại trừ Windows Fiwall hiển thị cảnh báo (warning), nhưng đâu không phải là vấn đề và bạn có thể Next tiếp. Xem thêm ở đây cách cấu hình Windows Firewall cho truy cập SQL Server.

Cấu hình Firewall

Bước 10: Chọn các feature mà bạn sẽ cài đặt rồi ấn nút Next (tham khảo phần chọn của chúng tôi). Các bạn chọn từng feature, ở bên tay phải có phần mô tả (description) của feature đó để các bạn hiểu thêm về chức năng của feature đó.

 • Phần (1/2)

Chọn các Feature

 • Phần (2/2)

Chọn các feature 2

Bước 11: Kích nút Next để tiếp tục cài đặt.

Feature Rules

Bước 12: Nếu bạn cài SQL Server lần đầu tiên trên máy tính của bạn, thì sẽ không có tên instance (lấy theo mặc định tên máy). Trên một máy có thể cài nhiều bản SQL Server, và mỗi bản có một tên instance khác nhau. Nhập vào Named instance muốn tạo và ấn nút Next.

Feature Configuration

Bước 13: Cấu hình Server

Nếu bạn muốn mỗi tài khoản sẻ phụ trách một dịch vụ SQL Server riêng, bạn có thể tạo tài khoản mới và khởi gán mật khẩu. Nếu không bạn có thể để mặc định và ấn nút Next.

Server Configuration

Bước 14: Cấu hình Database Engine

Bạn muốn đăng nhập vào SQL Server theo chết độ nào:

 • Theo tài khoản đăng nhập vào hệ điều hành window (Windows authentication mode)
 • Hoặc hỗn hợp Mixed Mode: bạn phải cung cấp mật khẩu cho chế độ chứng thực SQL Server authentication. Kích nút ADD Current User  để thêm người hiện tại như một người quản trị.

Server Configuration

 • Một tài khoản người sử dụng được thêm vào và kích nút Next.

Database Engine

 • Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn chứa dữ liệu thì chọn ở màn hình này.

Database Engine

 • Chọn vào tab TempDB nếu bạn muốn thay đổi kích thước của file TempDB và đường dẫn.

Temp DB Size

 • Tích vào Enable FILESTREAM nếu muốn có thêm dữ liệu liên quan đến các truy cập T-SQL. Kích nút Next để đi tiếp.

configuring File Stream

Bước 15: Cấu hình các dịch vụ phân tích.

 • Chọn chế độ Server Mode và thêm người dùng hiện tại là người quản trị SSAS administrator.

Server Mode

 • Chọn sang tab Data Directories nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn cài đặt SSAS, sau đó Ấn Next..

Analysis service

Bướ 16: Cài đặt dịch vụ Reporting

Chọn chế độ mặc định Install and configure.

Select Install and Configure

Bước 17: Cài đặt Microsoft R Open trên máy tính bạn.

Click Accept to install

Bước 18: Kiểm tra các rule của các feature đã cài đặt xem có vấn đề gì không.

Bước 19: Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất, ta sẽ sang bước sẵn sàng để cài đặt. Bạn kích nút Install.

Bước 20: Tranh thủ làm cốc cafe và chờ đợi thành quả cài đặt.

Bước 21: Quá trình cài đặt thành công thì sẽ hiển thị lên thông báo và yêu cầu khởi động lại máy tính.

Kích nút Close để hoàn thành việc cài đặt.

Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra sẽ các feature nào đã được cài đặt trong menu Start?

Bạn có thể phát hiện ra là không SQL Server Management Studio.

Đưng lo lắng, chúng ta phải download SQL Server Management Studio and SSDT 2015 (SSIS, SSRS và SSAS) và cài đặt riêng rẽ.

Như link trên tôi đã cung cấp cho bạn bộ cài SSMS, hoặc bạn có thể kích trực tiếp ở cửa số SQL Server Installation Center -> Install SQL Server Management để tải về cải

Sẽ xuất hiện của sổ trình duyệt và SSMS có link như bên dưới, kích vào link để tải về.

3. Cài đặt SSMS

Bước 1: Kích vào tệp vừa tải về (mặc định trong thư mục Download).

Bước 2: Kích Install.

Qúa trình cài đặt mất một khoảng thời gian, sau khi hoàn thành thì ấn nút Close để kết thúc.

SSMS đã cài đặt thành công.

4. Cài đặt SSDT

Giống như SSMS, tải SSDT từ Internet, sau khi tải về thành công, bạn chạy file SSDT Setup như hình bên dưới.

Chọn SSIS, SSRS và SSAS và kích Next.

Kích nút Close để kết thúc quá trình cài đặt.

5. Xem thêm video hướng dẫn cài đặt SQL Server

Nếu thấy hữu ích thì chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo.

Chúc các bạn thành công!

You may also like...

Trả lời