Các loại SharePoint

Có 3 cách chính để cài đặt và sử dụng SharePoint:

 • SharePoint Foundation
 • SharePoint Server
 • Office 365

Hai tùy chọn đầu là SharePoint on-premise (SharePoint cơ sở), trong khi Office 365 nổi lên như một mô hình thứ ba, mô hình lưu trữ đám mây đầy đủ cho SharePoint.

SharePoint Foundation

SharePoint Foundation là giải pháp thiết yếu cho các tổ chức cần một nền tảng cộng tác dựa trên web an toàn, có thể quản lý được. SharePoint Foundation cung cấp cho các bạn các tính năng cộng tác cơ bản được bao gồm trong SharePoint.

 • SharePoint Foundation là miễn phí, có thể download cà đặt và đại dện cho các nền tảng của Sharepoint, tham khảo  bản 2010 hoặc bản 2013.
 • Nó bao gồm một số các tính năng như bảo mật và quản lý, cộng tác người dùng và nhóm, và một số ứng dụng (chẳng hạn như thư viện tài liệu và danh sách).
 • Về bản chất nó cung cấp một bộ tính năng cơ bản cho phép bạn bắt đầu với việc sử dụng và phát triển đối với SharePoint.

SharePoint Foundation đòi hỏi một số tính năng để xây dựng các giải pháp truyền thông và làm việc cộng tác chuẩn cho tổ chức của bạn. Các tính năng chính của SharePoint Foundation xoay quanh việc giúp giải quyết vấn đề quản lý tài liệu và làm việc cộng tác.

Các tính năng chính của SharePoint Foundation

Sau đây là một số tính năng chính, cung cấp các chức năng mà được việc áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp.

 • Quản lý tài liệu và cộng tác làm việc hiệu quả − Các trang web của nhóm cung cấp quyền tuy cập tới thông tin ở vị trí trung tâm.
 • Giảm tiêu tốn tài nguyên trong thực hiện và triển khai  − SharePoint Foundation là có sẵn cho các khách hàng Windows Server tải xuống miễn phí, với sự giúp đỡ của nó, thời gian và chi phí thực hiện được giảm đáng kể.
 • Dữ liệu quan trọng trong kinh doanh được kiểm soát tốt hơn− SharePoint Foundation cũng đưa ra các tính năng để quản lý, bảo mật dữ liệu và thông tin.
 • Kết hợp với giao diện web cho quản lý cộng tác− Bằng cách mở rộng và tùy chỉnh với SharePoint Foundation

Nói tóm lại, SharePoint Foundation cung cấp các tính năng cộng tác và lưu trữ nội dung cốt lõi của SharePoint. Đây là phiên bản lý tưởng cho các nhóm và tổ chức nhỏ muốn cả thiện khả năng làm việc với nhau trong một không gian làm việc hợp tác, an toàn và dễ sử dụng.

SharePoint Server

SharePoint Server cung cấp nhiều tính năng mở rộng dựa trên những tính năng được cung cấp ở SharePoint Foundation. Nó cung cấp một bộ sưu tập các tính năng tiến tiến hơn, phong phú hơn mà bạn có thể sử dụng trong các giải pháp tổ chức của bạn.

Các tính năng chính của SharePoint Server

Một số tính năng bổ sung được mô tả sau đây:

 • Advanced Search (Tìm kiếm nâng cao) − Các tính năng tìm kiếm và chức năng mang có sẵn trong phiện bản máy chủ mang đến sự linh hoạt hơn. Chúng cho phép tùy chỉnh trang Search Results (kết quả tìm kiếm) mà bạn có thể cấu hình với tùy chọn tìm kiếm Web Parts (phần của trang web).
 • Web Content Management − SharePoint Server hỗ trợ tạo nội dung web và đưa lên internet.
 • Enterprise Services − Các dịch vụ này cung cấp cá cách để bạn có thể xây dựng các giải pháp tùy chỉnh một cách nhanh chóng và đễ dàng sử dụng các công cụ có sẵn trong nhóm sản phẩm của gia đinh Office.
 • Business Connectivity Services − Dịch vụ kết nối doanh nghiệp (BCS) cho phép bạn kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài này và hiển thị dữ liệu doanh nghiệp thông qua Web Parts, user profiles, hoặc SharePoint lists.
 • Social Networking and Computing − Mạng xã hội có khắp mọi nơi và đã trở thành một tính năng mong đợi của nhiều giải pháp.
 • Records management − Cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho việc quản lý nội dung trong toàn bộ vòng đời của nó.

Office 365

Office 365 được nổi lên như một mô hình thứ 3, được lưu trữ hoàn toàn trên đám mấy với SharePoint. Đây là tùy chọn thay thế để lưu trữ trang dữ liệu riêng bạn trên Dữ liệu trung tâm (on-premises Data Center) của riêng bạn.

Các tính năng nổi bật của Office 365

 • Các tùy chọn để cấp phép SharePoint Online thông qua Office 365 dựa trên các yếu tố như số lượng người dùng bạn muốn thêm, lượng dữ liệu bạn cần lưu trữ và các tính năng bạn cần có sẵn.
 • Nó cũng đã trở thành một nơi tuyệt vời nơi bạn có thể phát triển các ứng dụng phong phú (cả ứng dụng được lưu trữ trên nền tảng Sharepoint và được lưu trữ trên nền tảng đám mây) và quy mô mà không phải trả chi phí quản lý cơ sở hạ tầng.
 • Nó không có tất cả các dịch vụ và tính năng giống như SharePoint Server, nhưng mang theo một số khả năng phát triển tuyệt vời.
 • Có các ứng dụng .NET mà bạn xây dựng bằng C # hoặc Visual Basic và sau đó triển khai vào SharePoint dưới dạng .WSP hoặc .APPs. Có những ứng dụng nhẹ hơn như ứng dụng HTML5 và JavaScript mà bạn cũng có thể triển khai.
 • Là nhà phát triển, bạn có khả năng tùy chỉnh bất kỳ phiên bản SharePoint nào, cho dù đó là SharePoint Foundation, Server hay Office 365.

Khi nào sử dụng SharePoint On-Premises & khi nào sử dụng SharePoint Online?

SharePoint On-Premises nên được triển khai ở những doanh nghiệp mà hệ thống hạ tầng được quản lý hoàn toàn bởi đội ngũ IT

Còn SharePoint Online nên được mua bởi doanh nghiệp muốn giảm nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan tới hạ tầng như bảo mật, rủi ro mất dữ liệu.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese