Category: Học lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thế giới. Nó được sử dụng trong học máy, phát triển web, ứng dụng máy tính để bàn và nhiều lĩnh vực khác. May mắn thay cho người mới bắt đầu, Python có cú pháp đơn giản, dễ sử dụng. Điều này làm cho Python trở thành một ngôn ngữ tuyệt vời để học cho người mới bắt đầu.
Hướng dẫn học Python của chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản về Python. Và cuối cùng, bạn sẽ thoải mái tạo các dự án bằng Python.