Được đánh dấu: CSS

Khoá học CSS 0

Bài 19: Bố cục web với width, max-width CSS

Sử dụng width, max-width và margin: auto; Như đã đề cập trong chương trước; một phần tử block luôn chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (kéo dài sang bên trái và bên phải hết...

Khoá học CSS 0

Bài 18: Bố cục trong CSS- Thuộc tính display

Thuộc tính display là thuộc tính CSS quan trọng nhất để kiểm soát bố cục của trang web. Thuộc tính display Thuộc tính display quy định làm cách 1 phần tử được hiển thị....

Khoá học CSS 0

Bài 17: CSS Tables (Tạo kiểu cho bảng bằng CSS)

Giao diện của bảng HTML có thể được cải thiện rất nhiều với CSS: Company Contact Country Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany Berglunds snabbköp Christina Berglund Sweden Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico Ernst...

Khoá học CSS 0

Bài 10: Mô hình hộp (Box Model) trong CSS

Mô hình hộp trong CSS Tất cả các phần tử HTML có thể được coi là các hộp (box). Trong CSS, thuật ngữ “mô hình hộp” (hay box model) được sử dụng khi nói...

Khoá học Lập trình C 0

Bài 4: Toán tử và biểu thức trong C

Mục tiêu Kết thúc bài học này, bạn có thể: Hiểu được Toán tử gán Hiểu được biểu thức số học Nắm được toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán tử luận lý...

Khoá học CSS 0

Thứ tự ưu tiên và tối ưu CSS

Với Cascading Style Sheets – CSS giúp chúng ta có thể định kiểu cho bất kỳ phần tử HTML nào trên trang web. Một phần tử trên trang có thể sử dụng các bộ...

Khoá học CSS 0

Nhúng Video Youtube Reponsive với CSS

Nhúng các video vào các trang web sẽ làm nội dung thêm phong phú nhưng các bạn sẽ bị gặp vấn đề khi xem trang web này ở các màn hình có kích thước...

Khoá học CSS 0

Bài 10: CSS Height/ Width

Cài đặt height (Chiều cao) và width (Chiều rộng) trong CSS Hai thuộc tính height và  width được sử dụng để đặt chiều cao và chiều rộng tương ứng cho một phần tử trong CSS. Thuộc tính height và width có thể được...

Khoá học CSS 0

Bài 6: CSS Backgrounds

Thuộc tính Background trong CSS dùng để định nghĩa background (hình nền) cho các phần tử Các thuộc tính Background trong CSS bao gồm: background-color background-image background-repeat background-attachment background-position Background Color Thuộc tính background-color xác...

Khoá học CSS 1

Bài 5: Màu trong CSS

Có nhiều cách định kiểu màu trong CSS, thường được sử dụng theo các cách sau: Theo tên tiếng anh – ví dụ: “Red”- màu đỏ Theo kết hợp giá trị màu RGB –...

Khoá học CSS 0

Công cụ học CSS trực quan

Công cụ hỗ trợ học CSS trực quan Đây là công cụ được xây dựng nhằm cung cấp cho các bạn học CSS một cách trực quan, đơn giản và dễ hiểu nhất. Nó...

Khoá học CSS 0

Tổng hợp các thuộc tính của CSS

Các thuộc tính của CSS Đây là bảng tóm tắt tất cả các thuộc tính được sử dụng trong CSS. Sẽ rất cần thiết cho bạn tham khảo, tra cứu khi sử dụng CSS....

Khoá học CSS 0

Tổng hợp các bộ chọn trong CSS

Các bộ chọn trong CSS Trong CSS, các bộ chọn ( selectors) là các qui ước được sử dụng trong CSS để định kiểu cho các phần tử (các thẻ) trên trang web. Sử...