Công cụ học CSS trực quan

Công cụ hỗ trợ học CSS trực quan

Đây là công cụ được xây dựng nhằm cung cấp cho các bạn học CSS một cách trực quan, đơn giản và dễ hiểu nhất. Nó giúp cho bạn hiểu được ý nghĩa của mỗi bộ chọn và kết quả của bộ chọn đó nếu được sử dụng trên trang. Giao diện có hai phần chính, phần cửa sổ bên phải là danh sách các kiểu bộ chọn trong CSS. Bên trái hiển thị kết quả khi người sử dụng chọn một bộ chọn trong CSS và hiệu ứng sẽ xảy ra tương ứng. Mỗi bộ chọn sẽ có giải thích cụ thể.

Bắt đầu học CSS

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese