Xem đề thi Triết học của Tây khác gì với đề thi của Ta

Đề thi Tốt Nghiệp PTTH môn triết học của học sinh cấp 3 ở Pháp

Các đề thi tú tài môn triết năm 2019 ở Pháp diễn ra vào ngày 17 – 06 – 2019, có 743.594 thí sinh Pháp thi tú tài môn Triết học. Mức độ các đề thi tùy theo các phân Ban, ở mỗi ban, các học sinh được chọn một trong 3 đề để làm.
Xin tạm dịch phục vụ bà con đọc chơi, xem thử người Pháp họ tư duy ra sao, họ muốn người trẻ họ thế nào, có gì khác với “triết” ở ta không?

Nội dung các trích đoạn thì xin thiếu nhé vì dài và khó 🙂

Ban Văn chương

Đề 1: Liệu có thể trốn thoát khỏi thời gian?
Đề 2: Giải thích, cắt nghĩa một tác phẩm nghệ thuật thì có gì hay ho thú vị?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Hegel trong Principes de la philosophie du droit, xuất bản năm 1820.

Ban Kinh tế – Xã hội

Đề 1: Phải chăng đạo đức thì tốt lành hơn chính trị ?
Đề 2: Phải chăng lao động đã phân chia con người ?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Leibniz, trích từ Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes, xuất bản 1692.

Ban khoa học

Đề 1: Sự đa dạng (đa nguyên) của các nền văn hóa phải chăng là rào cản đối với sự hợp nhất của nhân loại ?
Đề 2: Thừa nhận các nghĩa vụ, phải chăng là sự khước từ tự do của mình?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Freud, trích từ L’Avenir d’une illusion, xuất bản 1927.

Ban Kỹ thuật

Đề 1: Chỉ những gì có thể trao đổi thì mới có giá trị ?
Đề 2: Luật pháp có thể làm nên hạnh phúc của chúng ta ?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Montaigne, trích từ Essais, xuất bản 1580.

Nguồn: facebook Khanh Trung Nguyen
Xem link gốc

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese