Xem đề thi Triết học của Tây khác gì với đề thi của Ta

Đề thi Tốt Nghiệp PTTH môn triết học của học sinh cấp 3 ở Pháp

Các đề thi tú tài môn triết năm 2019 ở Pháp diễn ra vào ngày 17 – 06 – 2019, có 743.594 thí sinh Pháp thi tú tài môn Triết học. Mức độ các đề thi tùy theo các phân Ban, ở mỗi ban, các học sinh được chọn một trong 3 đề để làm.
Xin tạm dịch phục vụ bà con đọc chơi, xem thử người Pháp họ tư duy ra sao, họ muốn người trẻ họ thế nào, có gì khác với “triết” ở ta không?

Nội dung các trích đoạn thì xin thiếu nhé vì dài và khó 🙂

Ban Văn chương

Đề 1: Liệu có thể trốn thoát khỏi thời gian?
Đề 2: Giải thích, cắt nghĩa một tác phẩm nghệ thuật thì có gì hay ho thú vị?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Hegel trong Principes de la philosophie du droit, xuất bản năm 1820.

Ban Kinh tế – Xã hội

Đề 1: Phải chăng đạo đức thì tốt lành hơn chính trị ?
Đề 2: Phải chăng lao động đã phân chia con người ?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Leibniz, trích từ Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes, xuất bản 1692.

Ban khoa học

Đề 1: Sự đa dạng (đa nguyên) của các nền văn hóa phải chăng là rào cản đối với sự hợp nhất của nhân loại ?
Đề 2: Thừa nhận các nghĩa vụ, phải chăng là sự khước từ tự do của mình?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Freud, trích từ L’Avenir d’une illusion, xuất bản 1927.

Ban Kỹ thuật

Đề 1: Chỉ những gì có thể trao đổi thì mới có giá trị ?
Đề 2: Luật pháp có thể làm nên hạnh phúc của chúng ta ?
Đề 3: Giải thích, bình luận trích đoạn của Montaigne, trích từ Essais, xuất bản 1580.

Nguồn: facebook Khanh Trung Nguyen
Xem link gốc

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese