Bài 4: ỨNG DỤNG APPIUM CHO PHẦN MỀM SPORTTV TRÊN ADROID

1. Tổng quan ứng dụng SportTV

SportTV là ứng dụng kênh truyền thông về Bóng bàn .

Ngoài cập nhật những tin tức về Bóng Bàn thì SportTV còn trực tiếp các giải đấu trong nước và quốc tế và kết nối những người có đam mê về Bóng bàn bằng việc mọi mời có thể kết bạn, tạo ra nhóm, tham gia vào các nhóm để giao lưu, hỏi đáp bàn luận về mọi vấn đề liên quan đến Bóng bàn. Tất cả góp ý và nhận xét đều hướng đến một mục đích: “Xây dựng cộng đồng Bóng bàn Việt Nam phát triển hơn nữa”.

Các chức năng của ứng dụng:

 • Đăng ký tài khoản SportTV
 • Đăng nhập
 • Đăng xuất
 • Quản lý thông tin cá nhân: Xem thông tin cá nhân, Chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Quản lý câu lạc bộ: Xem danh sách câu lạc bộ, Xem chi tiết thông tin câu lạc bộ, Tạo câu lạc bộ, Chỉnh sửa thông tin câu lạc bộ, Xóa câu lạc bộ.
 • Quản lý bạn bè: Xem danh sách bạn bè, Tìm kiếm bạn bè, Kết bạn, Hủy kết bạn
 • Quản lý trận đấu: Xem danh sách trận đấu, Hủy trận đấu
 • Quản lý lời mời trận đấu: Xem danh sách lời mời trận đấu,Tạo lời mời trận đấu, Chỉnh sửa lời mời trận đấu, Từ chối lời mời trận đấu, Hủy lời mời trận đấu.
 • Quản lý bài viết: Xem danh sách bài viết, Đăng bài viết, Chỉnh sửa bài viết, Xóa bài viết, Chia sẻ bài viết.
 • Thông báo

Ứng dụng SportTV là một ứng dụng được xây dựng công phu với nhiều chức năng nhưng trong bài viết này sẽ chỉ thực hiện kiểm thử một số chức năng chính sau: Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý câu lạc bộ, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý trận đấu.

Trong phần kiểm thử tự động sẽ tiến hành kiểm thử chức năng Quản lý thông tin cá nhân.

2. Đặc tả yêu cầu chức năng

2.1. Chức năng đăng ký

 • Function Name

  Tên chức năng

  Đăng ký
  Description

  Mô tả

  Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản truy cập vào hệ thống.
  Pre-Conditions

  Điều kiện bắt đầu

  Có tài khoản facebook chưa được đăng ký , có kết nối internet.
  Standard Flow

  Dòng việc chính

  1. Truy cập vào ứng dụng hệ thống trên mobile.
  2. Nhấn nút Tiếp tục với facebook.
  3. Đăng ký thành công:
   • Nhập đúng tài khoản facebook
   • Nhập thông tin trường: Họ tên
   • Khi đăng ký thành công hệ thống di chuyển đến màn hình Trang chủ.
  4. Đăng ký thất bại:
   • Nhập sai tài khoản facebook
   • Bỏ trống trường Họ tên
   • Khi đăng ký thất bại hệ thống thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt”.
  Post Conditions

  Điều kiện sau khi dùng

  Đăng ký thành công sẽ điều hướng đến trang Trang chủ hệ thống.

  Bảng 4.1: Bảng chức năng Đăng ký

2.2. Chức năng đăng nhập

Function Name

Tên chức năng

Đăng nhập
Description

Mô tả

Đăng nhập vào ứng dụng hệ thống trên mobile với tài khoản.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Có tài khoản facebook đã được đăng ký , có kết nối internet.
Standard Flow

Dòng việc chính

1.      Truy cập vào ứng dụng hệ thống trên mobile.

2.     Nhấn nút Tiếp tục với facebook.

3.     Đăng nhập thành công: Nhập đúng tài khoản facebook đã được đăng ký

⇨     Hệ thống điều hướng đến trang Trang chủ.

4.     Đăng nhập thất bại: Nhập sai tài khoản facebook đã được đăng ký.

⇨     Nếu nhập sai tên đăng nhập facebook thì hệ thống thông báo “Tên đăng nhập không hợp lệ, vui lòng nhập lại”

⇨    Nếu nhập sai mật khẩu facebook thì hệ thống thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, vui lòng nhập lại”

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

Đăng nhập thành công sẽ điều hướng đến trang Trang chủ hệ thống.

Bảng 4.2: Bảng chức năng Đăng nhập

2.3. Chức năng Xem thông tin cá nhân

Function Name

Tên chức năng

Xem thông tin cá nhân
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem thông tin cá nhân.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký
Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Nhấn vào icon Cá nhân trên thanh điều hướng.

2.     Điều hướng người dùng đến trang Menu. Nhấn vào Avata hoặc icon Chỉnh sửa.

3.     Điều hướng người dùng đến trang Thông tin cá nhân người dùng.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

●       Điều hướng người dùng đến trang Thông tin cá nhân.

●       Hiển thị chi tiết thông tin cá nhân của người dùng gồm các thông tin: Ảnh đại diện, Ảnh bìa, Họ tên, Biệt danh, Xếp hạng, Số điện thoại, Địa chỉ, Chiều cao, Cân nặng, Mặt vợt trái, Mặt vợt phải, Cốt vợt.

Bảng 4.3: Bảng chức năng Xem thông tin cá nhân

2.4. Chức năng Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Function Name

Tên chức năng

Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 5.2.3
Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Nhấn vào nút Chỉnh sửa thông tin trong trang cá nhân.

2.     Người dùng chỉnh sửa các thông tin: Họ tên, Biệt danh, Xếp hạng, Số điện thoại, Địa chỉ, Chiều cao, Cân nặng, Mặt vợt trái, Mặt vợt phải, Cốt vợt.

3.     Nhấn nút Cập nhật thông tin.

Thông báo Cập nhật thông tin thành công.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

Thông tin sau khi cập nhật phải hiển thị đúng với thông tin người dùng đã chỉnh sửa.

Bảng 4.4: Bảng chức năng Chỉnh sửa thông tin cá nhân

2.5. Chức năng Xem danh sách câu lạc bộ

Function Name

Tên chức năng

Xem danh sách câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách câu lạc bộ.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký.
Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Nhấn vào icon Câu lạc bộ trên thanh điều hướng.

2.     Điều hướng đến trang câu lạc bộ, hiển thị mặc định danh sách câu lạc bộ của tôi.

3.     Người dùng có thể xem danh sách câu lạc bộ tham gia khi chuyển sang tab câu lạc bộ tham gia.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

●      Điều hướng đến trang câu lạc bộ

●       Thông tin của mỗi câu lạc bộ được hiển thị trong danh sách gồm có: Tên câu lạc bộ, Số lượng thành viên, Địa chỉ, Thời gian mở – đóng.

Bảng 4.5: Bảng chức năng Xem danh sách câu lạc bộ

2.6. Chức năng Xem chi tiết thông tin câu lạc bộ

Function Name

Tên chức năng

Xem chi tiết thông tin câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem chi tiết thông tin câu lạc bộ
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 5.2.5.
Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Nhấn vào một câu lạc bộ bất kì trong danh sách câu lạc bộ.

2.     Nhấn vào Xem thông tin chi tiết câu lạc bộ.

3.     Điều hướng đến trang thông tin câu lạc bộ.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

●      Điều hướng đến trang thông tin câu lạc bộ.

●       Hiển thị thông tin chi tiết của câu lạc bộ gồm các thông tin: Ảnh bìa, Ảnh đại diện, Tên câu lạc bộ, Địa chỉ câu lạc bộ, Quốc gia, Số điện thoại, Ngày thành lập, Thời gian mở, Thời gian đóng.

Bảng 4.6. Bảng chức năng Xem chi tiết thông tin câu lạc bộ

2.7. Chức năng Tạo câu lạc bộ

Function Name

Tên chức năng

Tạo câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng tạo câu lạc bộ.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 5.2.5.
Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Nhấn vào icon Tạo mới

2.     Điều hướng đến trang Tạo câu lạc bộ gồm các thông tin: Tên câu lạc bộ, Số nhà/Xóm, Chọn xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP,Số điện thoại, Ngày thành lập, Thời gian mở, Thời gian đóng.

3.     Nhấn nút Tạo

Thông báo Tạo câu lạc bộ thành công.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

●      Điều hướng đến trang danh sách câu lạc bộ của tôi.

●      Câu lạc bộ mới tạo phải chờ Admin duyệt nên sẽ ở trạng thái Chờ duyệt.

●       Các thông tin câu lạc bộ mới tạo được hiện thị ở danh sách câu lạc bộ của tôi gồm có: Tên câu lạc bộ, Số lượng thành viên, Địa chỉ, Thời gian mở – đóng.

Bảng 4.7: Bảng chức năng Tạo câu lạc bộ

2.8. Chức năng Chỉnh sửa thông tin câu lạc bộ

Function Name

Tên chức năng

Chỉnh sửa thông tin câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách câu lạc bộ.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 2.5.

Câu lạc bộ được chỉnh sửa là câu lạc bộ trong danh sách Câu lạc bộ của tôi.

Standard Flow

Dòng việc chính

1.     Chọn một câu lạc trong danh sách câu lạc bộ của tôi.

2.     Chọn Chỉnh sửa câu lạc bộ

3.     Điều hướng đến trang Sửa câu lạc bộ, người dùng chỉnh sửa các thông tin: Tên câu lạc bộ, Số nhà/Xóm, Chọn xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP,Số điện thoại, Ngày thành lập, Thời gian mở, Thời gian đóng.

4.      Nhấn nút Lưu

Thông báo Sửa thông tin thành công.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

Bảng 4.8: Bảng chức năng Chỉnh sửa thông tin câu lạc bộ

2.9 Chức năng Xóa câu lạc bộ

Function Name

Tên chức năng

Xóa câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xóa câu lạc bộ.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 5.2.5.

Câu lạc bộ được chỉnh sửa là câu lạc bộ trong danh sách Câu lạc bộ của tôi.

Standard Flow

Dòng việc chính

1.    Chọn một câu lạc bộ trong danh sách câu lạc bộ của tôi.

2.    Chọn Xóa câu lạc bộ

3.    Hệ thống xác nhận người dùng chắc chắn muốn xóa câu lạc bộ hay không?

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

Hiển thị confirm “Bạn có thực sự muốn xóa Club này không?”

●     Có: Điều hướng đến trang danh sách câu lạc bộ của tôi và câu lạc bộ vừa xóa không xuất hiện trong danh sách câu lạc bộ của tôi trên hệ thống.

●     Không: Hủy bỏ thao tác xóa câu lạc bộ.

Bảng 4.9: Bảng chức năng xoá câu lạc bộ

2.10. Chức năng Xem danh sách trận đấu

Function Name

Tên chức năng

Xem danh sách câu lạc bộ
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách trận đấu.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký.
Standard Flow

Dòng việc chính

1.    Nhấn vào icon Giao đấu trên thanh điều hướng.

2.    Điều hướng đến trang Giao đấu, hiển thị danh sách trận đấu mặc định theo Trận đấu tôi.

3.    Người dùng có thể xem danh sách trận đấu theo Tất cả, Hôm nay, Quanh đây(bán kính 50km).

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

●     Điều hướng đến trang Giao đấu.

●      Thông tin của mỗi trận đấu được hiển thị trong danh sách gồm có: Avatar của hai bên thi đấu, Tên cá nhân hay câu lạc bộ thi đấu với nhau, Thời gian và ngày trận đấu diễn ra, Địa điểm.

Bảng 4.10: Bảng chức năng Xem danh sách trận đấu

2.11. Chức năng Hủy trận đấu

Function Name

Tên chức năng

Hủy trận đấu
Description

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách câu lạc bộ.
Pre-Conditions

Điều kiện bắt đầu

Đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký và thao tác bước 5.2.10.

Trận đấu được phép hủy là trận đấu trong danh sách Trận của tôi.

Standard Flow

Dòng việc chính

1.    Chọn một trận đấu trong danh sách trận đấu.

2.    Chọn Hủy trận đấu

3.    Hệ thống hiển thị form điền lý do Hủy trận đấu.

Post Conditions

Điều kiện sau khi dùng

Hiển thị form điền lý do Hủy trận đấu, khi người dùng gửi lý do hủy đi hệ thống điều hường đế trang danh sách trận đấu và trận đấu đã được hủy không hiển thị trong danh sách.

Bảng 4.11: Bảng chức năng Hủy trận đấu

3. Lập kế hoạch kiểm thử

3.1. Xác định yêu cầu kiểm thử

 • Kiểm tra các chức năng của ứng dụng có hoạt động theo tài liệu đặc tả yêu cầu.
 • Kiểm tra tự động ứng dụng trên thiết bị Android
 • Dựa vào kết quả kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công và đánh giá kiểm thử nào cho kết quả đúng với tài liệu đặc tả yêu cầu.

3.2. Các chiến lược kiểm thử, tài nguyên và môi trường kiểm thử

 • Chiến lược kiểm thử
  • Kiểm thử các chức năng: Đăng nhập, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý câu lạc bộ, Quản lý bạn bè, Quản lý trận đấu, Quản lý lời mời trận đấu.
  • Kiểm thử tự động: Quản lý thông tin cá nhân.
 • Môi trường kiểm thử
  • Java JDK 1.8.0_201
  • Android SDK 1.0.41
  • Sử dụng công cụ Appium v1.15.1

3.3. Thiết kết test case

Trình bày thiết kế test case cho các chức năng sau:

 • Chức năng đăng nhập: 5 test case
 • Chức năng đăng ký: 47 test case
 • Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân: 47 test case
 • Chức năng tạo câu lạc bộ: 34 test case
 • Chức năng chỉnh sửa câu lạc bộ: 34 test case
 • Chức năng Xóa câu lạc bộ: 1 test case
 • Chức năng hủy trận đấu: 1 test case

a) Test case chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân

KỊCH BẢN KIỂM THỬ
Tên chức năng Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Mã kiểm thử
Số trường hợp kiểm thử đạt(Pass) 47
Số trường hợp kiểm thử không đạt (Error) 0
Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (Coder Fixed) 0
STT Mục đích kiểm thử Các bước thực hiện Dữ liệu đầu vào Kết quả mong muốn Kết quả
Android iOS
Kiểm tra giao diện
1 Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin trên màn hình Thông tin cá nhân 1. Thao tác đến trang Thông tin cá nhân
2. Click button Chỉnh sửa thông tin
N/A Màn hình hiển thị thông tin cá nhân có những nội dung sau:
– Tên hiển thị Edit text *
– Biệt danh  Edit text
– Xếp hạng  Edit text
– Điện thoại  Edit text
– Địa chỉ  Edit text
– Chiều cao  Edit text
– Cân nặng  Edit text
– Mặt vợt  Edit text
– Cốt vợt  Edit text
– Button “Cập nhật thông tin”
Pass Pass
Kiểm tra Tên hiển thị Edit text *
2 Kiểm tra khi không nhập tên hiển thị 1. Tên hiển thị = rỗng
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
3 Kiểm tra nhập tên hiển thị là ký tự đặc biệt 1. Tên hiển thị = ký tự đặc biệt ($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Huyền@#$%” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
4 Kiểm tra nhập ít hơn 5 ký tự vào Tên hiển thị 1. Nhập Tên hiển thị = 3 ký tự
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Huy” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
5 Kiểm tra nhập = 5 ký tự vào Tên hiển thị 1. Nhập Tên hiển thị = 5 ký tự cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Huyền” Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
6 Kiểm tra nhập = 30 ký tự 1. Nhập Tên hiển thị = 30 ký tự cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Robotium giúp kiểm thử tự động” Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
7 Kiểm tra nhập hơn 30 ký tự vào Tên hiển thị 1. Nhập Tên hiển thị = 31 ký tự cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Appium công cụ kiểm thử tự động” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
8 Kiểm tra nhập toàn khoảng trắng space 1. Nhập toàn khoảng trắng cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = ”         “ – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
9 Kiểm tra nhập chữ số cho Tên hiển thị 1. Nhập Tên hiển thị là chữ số
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “5622000” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
10 Kiểm tra chức năng Trim space 1 Nhập Tên hiển thị hợp lệ và thêm space vào đầu cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = ”    Đường Hiếu     “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Tên hiển thị
Pass Pass
Kiểm tra Biệt danh Edit text
11 Hiển thị thông báo “Không nhập ký tự đặc biệt cho 1. Nhập Biệt danh = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Biệt danh = “Shu#$%&” – Hiển thị thông báo “Biệt danh phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
12 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Tên hiển thị hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Biệt danh = ”     Sugar   “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Biệt danh
Pass Pass
13 Kiểm tra nhập ít hơn 5 ký tự vào Biệt danh 1. Nhập Biệt danh = 3 ký tự
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Biệt danh = “Huy” – Hiển thị thông báo “Biệt danh phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt”
– Highlight focus vào Edittext Biệt danh
Pass Pass
14 Kiểm tra nhập = 5 ký tự vào Biệt danh 1. Dữ liệu nhập là = 5 ký tự cho Biệt danh
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Biệt danh = “Huyền” Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
15 Kiểm tra nhập = 30 ký tự 1. Nhập Tên hiển thị = 30 ký tự cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Robotium giúp kiểm thử tự động” Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
16 Kiểm tra nhập hơn 30 ký tự vào Tên hiển thị 1. Nhập Tên hiển thị = 31 ký tự cho Tên hiển thị
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Tên hiển thị = “Appium công cụ kiểm thử tự động” – Hiển thị thông báo “Tên hiển thị phải từ 5 đến 30 ký tự, có ít nhất 1 chữ cái và không chứa ký tự đặc biệt” Pass Pass
Kiểm tra Xếp hạng Edit text
17 Kiểm tra nhập Xếp hạng là ký tự đặc biệt 1. Nhập Xếp hạng = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Xếp hạng = “@#$%^&” – Hiển thị thông báo “Hạng không hợp lệ (Hạng hợp lệ: A,B,C,..)” Pass Pass
18 Kiểm tra nhập chữ số cho Xếp hạng 1. Nhập Biệt danh là chữ số
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Xếp hạng = “3” – Hiển thị thông báo “Hạng không hợp lệ (Hạng hợp lệ: A,B,C,..)” Pass Pass
19 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Tên hiển thị hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Xếp hạng = ”  A” – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Biệt danh
Pass Pass
Kiểm tra Số điện thoại Edit text
20 Kiểm tra nhập Số điện thoại là ký tự đặc biệt 1. Nhập Số điện thoại = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3.Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại = “035649789@#” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
21 Kiểm tra khi nhập đúng định dạng theo đầu số của nhà mạng 1. Nhập vào số điện thoại là số, đúng đầu số của các nhà mạng.

2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3.Click button Cập nhật thông tin

Số điện thoại = “0366896452” Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
22 Kiểm tra khi nhập 10 số nhưng không đúng số của các nhà mạng 1. Nhập Số điện thoại không đúng định dạng là đầu số các nhà mạng
2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ
3. Click button Lưu
Số điện thoại = “0123456789” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
23 Kiểm tra nhập Số điện thoại = 10 ký tự 1. Nhập Số điện thoại = 10 ký tự
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3.Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại  = ” 0961486234″ Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
24 Kiểm tra nhập Số điện thoại > 10 ký tự 1. Nhập Số điện thoại =11 ký tự
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3.Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại = “03668964521” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
25 Kiểm tra nhập số thập phân 1. Nhập số thập phân cho Số điện thoại
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3.Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại = “0366.256478” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
26 Kiểm tra khi nhập dữ liệu là số âm 1. Nhập Số điện thoại là số âm
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại = “-0366256478” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
27 Kiểm tra nhập toàn số 0 1. Nhập Số điện thoại toàn số 0
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Số điện thoại = “0000000000” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
28 Kiểm tra việc nhập số điện thoại có khoảng trắng ở giữa 1. Nhập Số điện thoại có khoảng trắng giữa
2. Nhập tất cả các trường còn lại hợp lệ
3. Click on button Đăng ký tài khoản
Số điện thoại = “0366  256478” – Hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ” Pass Pass
29 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Số điện thoại có khoảng trắng đầu và cuối
2. Nhập tất cả các trường còn lại hợp lệ
3. Click on button Đăng ký tài khoản
Số điện thoại = ”   0366256478  “ Cập nhật thông tin thành công Pass Pass
Kiểm tra Địa chỉ Edit text
30 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Địa chỉ hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Địa chỉ = ”  Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc  “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Tên hiển thị
Pass Pass
31 Kiểm tra nhập Địa chỉ là ký tự đặc biệt 1. Nhập Địa chỉ = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Địa chỉ = ” Vĩnh Tường # Vĩnh Phúc “ Hiển thị thông báo “Không nhập ký tự đặc biệt cho Địa chỉ” Pass Pass
32 Kiểm tra Cập nhật thông tin thành công khi dữ liệu là chữ tiếng Việt có dấu 1. Nhập dữ liệu là chữ tiếng việt có dấu
2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Địa chỉ = “Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc” – Cập nhật thông tin thành công
– Dữ liệu của trường dữ liệu được view lên bình thường, không bị lỗi font
Pass Pass
Kiểm tra Chiều cao Edit text
33 Kiểm tra nhập Chiều cao là ký tự đặc biệt 1. Nhập Chiều cao = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Chiều cao = “165@” – Hiển thị thông báo “Chiều cao không hợp lệ “ Pass Pass
34 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Chiều cao hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Chiều cao = ”  163   “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Tên hiển thị
Pass Pass
35 Kiểm tra nhập chữ số 0 ở đầu 1. Nhập chữ số 0 ở đầu Chiều cao hợp lệ
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Chiều cao = “0165” – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện xóa bỏ chữ số 0 ở đầu
Pass Pass
36 Kiểm tra nhập số thập phân 1. Nhập số thập phân cho Chiều cao
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Chiều cao = “16.5” – Hiển thị thông báo “Chiều cao không hợp lệ Pass Pass
37 Kiểm tra khi nhập dữ liệu là số âm 1. Nhập Chiều cao là số âm
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Chiều cao = “-165” – Hiển thị thông báo “Chiều cao không hợp lệ Pass Pass
Kiểm tra Cân nặng Edit text
38 Kiểm tra nhập Chiều cao là ký tự đặc biệt 1. Nhập Cân nặng = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cân nặng = “45$%” – Hiển thị thông báo ” Cân nặng không được nhập ký tự đặc biệt” Pass Pass
39 Kiểm tra nhập chữ số 0 ở đầu 1. Nhập chữ số 0 ở đầu Cân nặng hợp lệ
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cân nặng = “045” – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện xóa bỏ chữ số 0 ở đầu
Pass Pass
40 Kiểm tra nhập số thập phân 1. Nhập số thập phân cho Cân nặng
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cân nặng = “45.5” – Hiển thị thông báo “Cân nặng không là số thập phân, vui lòng nhập lại” Pass Pass
41 Kiểm tra khi nhập dữ liệu là số âm 1. Nhập Cân nặng là số âm
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cân nặng = “-45” – Hiển thị thông báo “Cân nặng không thể là số âm, vui lòng nhập lại” Pass Pass
Kiểm tra Mặt vợt trái Edit text
42 Kiểm tra nhập Mặt vợt trái là ký tự đặc biệt 1. Nhập Mặt vợt trái = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Mặt vợt trái = “!@#$%^” – Hiển thị thông báo “Mặt vợt trái không được nhập ký tự đặc biệt” Pass Pass
43 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Mặt vợt trái hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Mặt vợt trái = ”   Gambler   “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Mặt vợt trái
Pass Pass
Kiểm tra Cốt vợt Edit text
44 Kiểm tra nhập Cốt vợt là ký tự đặc biệt 1. Nhập Cốt vợt = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cốt vợt = “@#$%^&” – Hiển thị thông báo ” Cốt vợt không được nhập ký tự đặc biệt” Pass Pass
45 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Cốt vợt hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Cốt vợt = ”     HIT FEEL   “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Cốt vợt
Pass Pass
Kiểm tra Mặt vợt phải Edit text
46 Kiểm tra nhập Mặt vợt phải là ký tự đặc biệt 1. Nhập Mặt vợt phải = ký tự đặc biệt($,@,!,,),(,?)
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Mặt vợt phải = ”   Gambler   “ – Hiển thị thông báo “Mặt vợt phải không được nhập ký tự đặc biệt” Pass Pass
47 Kiểm tra chức năng Trim space 1. Nhập Mặt vợt phải hợp lệ và thêm space vào đầu và cuối
2. Các thông tin khác nhập vào hợp lệ
3. Click button Cập nhật thông tin
Mặt vợt phải = ”   Gambler   “ – Cập nhật thông tin thành công
– Thực hiện Trim space ở đầu và cuối Mặt vợt phải
Pass Pass

4. Thử nghiệm Appium tích hợp trong Eclipse vào kiểm thử tự động

4.1. Cài đặt trình giả lập Android

 • Bước 1: Truy cập vào trang https://vn.bignox.com/ click vào Download.
 • Bước 2: Click file tải về và bắt đầu cài đặt trình giả lập.

4.2. Thực hiện kiểm thử với Appium

Khi đã cài đặt thành công thành công môi trường kiểm thử thì các bước kiểm thử tự động được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Khởi động Eclipse và tạo project kiểm thử.
 • Bước 2: Cài đặt TestNG trong Eclipse.

Truy cập Help/Install New Software sau đó click vào Add, nhập tên, loaction http://dl.bintray.com/testng-team/testng-eclipse-release/ và tiến hành cài đặt.

 • Bước 3: Cài đặt Selenium Server JAR.
  • Tải file selenium-java-2.45 jar về máy
  • Click chuột phải vào project chọn Properties/Java Build Path rồi chọn Add External JARs tiếp tục add selenium-java-2.45 jar đã tải về vào project.
 • Bước 4: Khởi động trình gải lập NoxPlayer, kết nối máy Android với máy tính.
  • Vào cài đặt trong trình giả lập rồi vào Tùy chọn nhà phát phiển bật gỡ lỗi USB và cho phép vị chí mô phỏng.

Hình 4.1: Màn hình tùy chọn nhà phát triển của NoxPlayer

Kiểm tra kết nối và lấy deviceName bằng cách: Mở cửa sổ cmd, gõ “adb devices” sẽ hiển thị tên devices.

Hình 4.2: Màn hình kiểm tra kết nối máy Android với máy tính

 • Bước 5: Viết test script

Các bước cụ thể để có thể viết test script chạy test case cho ứng dụng android như sau:

  • Các thư viện cần thiết:

Hình 4.3: Các thư viện cần thiết viết test script

  • Tạo test script để có thể cài đặt file apk lên thiết bị kiểm thử.

Hình 4.4: Đoạn code cài file apk lên thiết bị kiểm thử

  • Viết test script để kiểm thử file apk.

Hình 4.5: Đoạn code kiểm thử file apk

  • Viết code kiểm thử theo file excel

Hình 4.6: Đoạn code kiểm thử theo file excel

 • Bước 6: Khởi động Appium
  • Click vào nút Start server v1.15.1 để có thể chạy được Appium server.
 • Bước 7: Thực hiện chạy project
  • Click chuột phải vào project tạo trong Eclipse chon Run As/TestNG
 • Bước 8: Đọc report kết quả test

            

Hình 4.6: Màn hình trang Menu

Hình 4.7: Màn hình trang thông tin cá nhân

Kết quả chạy kiểm thử tự động:

Hình 4.8: Kết quả chạy chương trình

Theo như kết quả chạy trên thì phần mềm không có lỗi tương ứng với các test case đã viết.

6. Đánh giá ứng dụng và kết luận về Appium

Bảng 4.1. So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Tiêu chí Kiểm thử thủ công Kiểm thử tự động
Thời gian Mất nhiều thời gian thực thi nhưng không phải kiểm thử lặp đi lặp lại. Mất ít thời gian thực thi nhưng quá trình kiểm thử lặp tăng hơn nhiều so với kiểm thử thủ công
Bảo trì Không cần bảo trì Cần bảo trì
Kết quả Có ngay lập tức Cần 1 thời gian mới có kết quả
Phụ thuộc Phụ thuộc vào trạng thái của con người nên kết quả test có thể kém chính xác đối với dự án lớn có nhiều ca kiểm thử. Nhất quán, nên kết quả kiểm thử là chính xác và không phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh.
Ưu điểm Kiểm thử linh hoạt và trong quá trình kiểm thử sẽ tìm đc ra lỗi mới Kiểm thử tự động thích hợp cho việc kiểm thử lặp đi lặp lại, có thể tái sử dụng test Script. Thích hợp giả lập kiểm thử hiệu năng, chịu tải cũng như giả lập hệ thống kiểm thử.
Hạn chế Nếu sử dụng kiểm thử thủ công mà kiểm thử 1 chức năng lặp đi lặp lại thì sẽ tốn nhiều thời gian và sẽ khó chính xác. Nên thay thế bằng kiểm thử tự động để đỡ mất thời gian giám sát, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy tính để kiểm thử. Nếu sử dụng kiểm thử tự động mà kiểm thử ít sẽ rất lãng phí thời gian và nhân lực. Trong trường hợp này thì nên thực hiện kiểm thử thủ công.

 

 

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese