Bài 1: Giới thiệu về Google Maps

Google Maps là gì?

Google Maps hay bản đồ Google là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến trên web được cung cấp bởi Google và hỗ trợ nhiều dịch vụ dựa vào bản đồ như Google Ride Finder và một số có thể dùng để nhúng vào các trang web của bên thứ ba thông qua Google Maps API.


Google Maps API

Các bài hướng dẫn này là về  Google Maps API (Application Programming Interface).

Google Maps API cho phép bạn tuỳ chỉnh các bản đồ và các thông tin trên bản đồ.

lamp API là một tập các phương thức và các công cụ mà có thể được sử dụng để xây dưng các ứng dụng phần mềm.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese