Bài 4: Google Form: Cách tạo và gửi bài kiểm tra Online

Trong bài trước các bạn đã học được cách tạo ra Lớp học Online, đăng các tài liệu học tập, gửi thông báo, gửi bài tập đến cho học sinh, sinh viên và bài này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra bài kiểm tra và yêu cầu học sinh, sinh viên làm trực tiếp trên Lớp học Online.

Thông qua ứng dụng Google Form được tích hợp trực tiếp trên Google Classroom các bạn có thể tạo ra các bài kiểm tra Online hoặc gửi file đính kèm nếu được tạo sẵn trên Google Form từ trước và đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, sinh viên thông qua kết quả của bài kiểm tra Online này.

Các bước tạo và gửi bài kiểm tra Online thông qua ứng dụng Google Form được tích hợp trực tiếp trên Google Classroom:

Bước 1: Truy cập trang Blank Quiz của Lớp học Online

  • Tại giao diện chính của Lớp học Online -> nhấp chọn tab Classwork (Bài tập trên lớp) -> chọn Create (Tạo) -> nhấp chọn Quiz assignment (Bài tập kiểm tra) -> giao diện Assignment (Bài tập) xuất hiện -> nhấp chọn Blank Quiz (Google biểu mẫu)

Bước 2: Thiết lập cài đặt cho trang Blank Quiz của Lớp học Online

Tại giao diện chính của trang Blank Quiz, nhấp chọn Setting ở góc trên bên phải để thiết lập một số thay đổi sau:

  • Tại tab General các bạn tích chọn mục Limit to 1 response để mỗi tài khoản chỉ có thể trả lời được một lần.
  • Tại tab Quizzes -> bật tính năng Make this a quiz để đặt làm bài kiểm tra giúp hiển thị tính năng chấm điểm và đánh dấu câu trả lời đúng, sai. Cài đặt thêm các tùy chọn như hình minh họa -> nhấp chọn Save sau khi hoàn thành cài đặt.

Bước 3: Tạo phần cung cấp thông tin học sinh, sinh viên của Lớp học Online

1. Tạo trường “Họ và tên:”

2. Tạo trường lớp: nhấp chọn biểu tượng dấu cộng bên tay phải để tạo thêm trường lớp

3. Tạo trường ngày sinh: nhấp chọn biểu tượng dấu cộng bên tay phải để tạo thêm trường ngày sinh

Bước 4: Soạn câu hỏi cho bài kiểm tra của Lớp học Online

Tại giao diện chính của trang Blank Quiz, nhấp chọn biểu tượng dấu cộng để thêm câu hỏi và thực hiện soạn câu hỏi như hình minh họa:

Giao diện xuất hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại câu hỏi bạn đã chọn. Đối với mỗi câu hỏi trong bài kiểm tra, bạn cần xác định câu trả lời đúng và chọn số điểm cho từng câu trả lời đúng đó. Để làm điều này, bạn bấm chọn Answer key ở góc dưới bên trái trang Blank Quiz

  • Với loại câu hỏi có câu trả lời dạng Multiple choice hoặc Checkboxes, chỉ cần chọn (các) câu trả lời đúng từ các lựa chọn có sẵn.

  • Với loại câu hỏi có câu trả lời dạng Short answer text, nhập câu trả lời vào trường Add a correct answer. Bạn có thể thêm nhiều câu trả lời nếu câu hỏi đó có nhiều đáp án.
  • Chú ý: Nếu bạn đánh dấu vào ô Mark all other answers incorrect thì tất cả các câu trả lời không chính xác sẽ được đánh dấu. Nếu bạn để trống, tất cả các câu trả lời không chính xác sẽ được để lại cho bạn xem xét và chấm điểm thủ công.

  • Với loại câu hỏi có câu trả lời dạng Paragraph không cung cấp chức năng thêm câu trả lời đúng. Bạn sẽ chấm điểm thủ công. Nhấp chọn Add answer feedback nếu bạn muốn gửi phản hồi cho học sinh, sinh viên về câu trả lời đúng.

Sau khi soạn xong các câu hỏi cho bài kiểm tra, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Preview ở góc trên bên phải của trang Blank Quiz để xem trước.

Chú ý: Nếu bạn muốn bài kiểm tra hiển thị trên nhiều trang thay vì tất cả chúng xuất hiện trên một trang thì nhấp vào biểu tượng Add section trên thanh công cụ ở bên cạnh.

Bước 5: Gửi bài kiểm tra cho học sinh, sinh viên của Lớp học Online

  • Tất cả các thao tác thực hiện trên trang Blank Quiz được lưu tư động nên sau khi soạn xong bài kiểm tra các bạn quay lại trang Assignment nhấn F5 để cập nhật lại dữ liệu -> nhấp chọn Assign để gửi bài cho học sinh, sinh viên

Chú ý: Nếu các bạn đã có file bài kiểm tra được tạo trên Google Form từ trước rồi thì tại giao diện chính của Lớp học Online -> nhấp chọn tab Classwork (Bài tập trên lớp) -> chọn Create (Tạo)-> nhấp chọn Quiz assignment (Bài tập kiểm tra)-> giao diện Assignment (Bài tập) xuất hiện -> thực hiện các thao tác từ 1-5 như hình minh họa:

Trên đây là các bước hướng dẫn chi tiết các bạn cách tạo và gửi bài kiểm tra cho học sinh, sinh viên của Lớp học Online thông qua ứng dụng Google Form được tích hợp trực tiếp trên Google Classroom.

Xem thêm bài viết sau để tạo được Lớp học Online như ý:

Bài1: Hướng dẫn tạo Lớp học Online với Google Classroom

Bài 2: Google Classroom: Tạo và gửi thông báo, tài liệu học tập, bài tập thực hành

Bài 3: Hướng dẫn học, họp Online với Google Meet

Bài 5: Google Classroom: Chấm điểm và trao đổi Online

Bài 6: Hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng Google Classroom

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese