Hướng dẫn điểm danh nhanh trên MS Teams

Giới thiệu

Trong bài này chúng tôi xin hướng dẫn cách điểm danh nhanh các thành viên tham gia buổi họp, buổi học trực tuyến trên phần mềm MS Teams với mục đích:

  • Tiết kiệm thời gian điểm danh các thành viên
  • Tổng hợp được các thành viên tham gia trong các buổi

Nội dung

Xem video hướng dẫn

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời