Hướng dẫn cài Refined Microsoft Teams cho import danh sách tài khoản

Giới thiệu

Bài này hướng dẫn cài Extension Refined Microsoft Teams trên trình duyệt ChromeFirefox cho việc thêm danh sách tài khoản sinh viên vào lớp trên MS Teams.

  1. Cài mới Refined Microsoft Teams trên trình duyệt Chrome
  2. Cài mới Refined Microsoft Teams trên trình duyệt Firefox
  3. Kích hoạt lại Refined Microsoft Teams
  4. Sử dụng chức năng Bulk Import danh sách học viên

Nội dung

Xem hướng dẫn chi tiết

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese