Hướng dẫn tạo bài thi trắc nghiệm trên MS Forms và cài đặt các tuỳ chọn bảo mật

Với Microsoft Forms, bạn có thể dàng tạo bài kiểm tra hoặc phiếu khảo sát để cung cấp cho người sử dụng. Bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết cách tạo bài kiểm tra với MS Forms với các nội dung chính:

1. Thiết lập chế độ bảo mật

 • Cài đặt hiển thị kết quả
 • Cài đặt ai được làm bài
 • Cài đặt thời gian làm bài
 • Cài đặt đảo câu hỏi
 • Và các tuỳ chọn khác

2. Tạo bài thi trắc nghiệm

 • Tạo câu hỏi dạng single choice
 • Nhập công thức toán học
 • Đảo đáp án
 • Tạo câu hỏi dạng multiple choice
 • Tạo câu hỏi dạng free text
 • Tạo câu hỏi sắp xếp thứ tự đúng
 • Tạo các loại câu hỏi khác

3. Làm việc cộng tác/ chia sẻ bài trắc nghiệm

 • Gửi bài kiểm tra trắc nghiệm
 • Chia sẻ cho người khác
 • Làm việc cộng tác

4. Chấm điểm và xuất kết quả

 • Chấm điểm
 • Xuất kết quả

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese