Hướng dẫn tạo bài thi trắc nghiệm trên MS Forms và cài đặt các tuỳ chọn bảo mật

Với Microsoft Forms, bạn có thể dàng tạo bài kiểm tra hoặc phiếu khảo sát để cung cấp cho người sử dụng. Bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết cách tạo bài...