Lợi ích của việc đặt tên ô, vùng dữ liệu

Trong một bảng tính Excel lớn thường chứa nhiều công thức khác nhau và trong các công thức thường tham chiếu đến các ô hay vùng dữ liệu. Đối với những vùng thường xuyên được tham chiếu, nếu bạn đặt tên cho vùng sẽ giúp cho việc tính toán các dữ liệu trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, công thức ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Ngoài ra, các vùng được đặt tên (named ranges) rất hữu ích trong trường hợp bạn cần kiểm tra lỗi công thức. Xem ví dụ minh họa:

Nếu ta đặt tên vùng cho cột “Số lượng”“soluong” và đặt tên vùng cho cột “Đơn giᔓdongia” thì khi tính cột thành tiền ta chỉ cần nhập công thức “=soluong*dongia” là thu được kết quả như hình trên mà không cần nhớ địa chỉ của các cột là bao nhiêu.

Công thức tính tổng doanh thu T4 khi không đặt tên ô như hình bên dưới:

Công thức tính tổng doanh thu T4 khi đặt tên ô như hình bên dưới:

So sánh hai công thức trên, ta sẽ thấy được sự đơn giản và dễ nhớ của công thức khi ô được đặt tên, đó là lợi ích vô cùng lớn của việc đặt tên ô và vùng dữ liệu.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese