Thủ thuật tìm và sửa dữ liệu sai lệch, không chính xác

Các công thức của Excel luôn luôn đúng, nhưng kết quả có thể sai lệch so với thực tế do trong hệ thống có dữ liệu lỗi, không chính xác. Chúng ta có thể dùng lệnh “Find and Replace” để tìm các dữ liệu sai rồi thay thế bằng dữ liệu đúng nhưng trong một bảng tính lớn ta khó có thể tìm thấy tất cả các dữ liệu sai cùng một lúc. Trong trường hợp này, cách nhanh nhất để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu là dùng lệnh Filter. Khi nhấp vào lệnh Filter ta sẽ đưa ra được một danh sách các dữ liệu chứa trong cột như hình bên dưới:

Ta sẽ lọc ra các dữ liệu sai lệch rồi tiến hành sửa lại cho chính xác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả cuối cùng sẽ thu được danh sách dữ liệu chính xác hiển thị trong lệnh Filter như hình bên dưới:

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 20/04/2020

    […] 13. Thủ thuật tìm và sửa dữ liệu sai lệch, không chính xác […]

Trả lời

EnglishVietnamese