Tích hợp thư viện MPI trong Visual Studio

Các bước tiến hành tích hợp thư viện MPI vào Visual Studio:

1. Cài đặt chương trình Visual Studio phiên bản từ 2005 trở lên
2. Tải về gói Microsoft Cluster Compute Pack SDK (phiên bản 32 bit hoặc 64 bit) từ địa chỉ sau và cài nó: SDK cho MPI
3. Mở Visual Studio
4. Từ menu File chọn New rồi chọn Project để tạo mới một New Project
5. Chọn Visual C++ và rồi chọn Win32 từ menu bên trái. Chọn Win32 Console Application bên phải. Nhập vào nơi lưu project của bạn và tên của project. Rồi ấn OK. Bạn có thể xem hình ở phía dưới.NewProject
6. Kích nút Next ở cửa sổ tiếp theo
7. Không kích vào hộp checkbox Precompiled header và rồi ấn nút Finish. Xem hình bên dưới.wizard
8. Project được tạo, trong file .cpp, thay đổi tên _tmain thành main và thay đổi _TCHAR* argv[] thành char* argv[] để nó tương thích với lời gọi MPI_Init của thư viện MPI.
9. Bạn có thể xoá các file không cần thiết trong Solution Explorer (xem bên dưới) ở bên trái. Nếu đó là một chương trình viết bằng ngôn ngữ C thì bạn có thể xoá hai file stdafx.h và stdafx.cpp. Và bạn cũng  bỏ dòng #include trong file .cpp của chương trình chính nếu bạn bỏ hai file stdafx ở trên.

 • Để xoá file, bạn kích chuột phải trên nó và chọn Remove.
 • Để thêm một file, kích chuột phải vào đúng thư mục và chọn Add, và rồi chọn New Item… hoặc Existing Item…deleteFiles

10. Kích chuột phải trên project trong Solution Explorer, trong ví dụ này tên project là mpiProject như trong hình ở trên, chọn Properties

 • Chọn vào Configuration Properties ở bên trái. Chọn All Configurations từ danh sách đổ xuống ở phần Configuration:.
 • Chọn C/C++ ở bên trái
  • Chọn General >> Additional Include Directories, đặt đường dẫn thư mục chứa thư viện mà bạn đã cài  bước 2. Trong trường hợp mặc định, thư mục này nằm ở: C:\Program Files\Microsoft Compute Cluster Pack\Include, bao gồm cả dấu nháy kép.
  • Chọn Advanced >> Compile As, đặt Compile as C++ Code (/TC) nếu code viết bằng ngôn ngữ C++ và ngược lại bạn chọn C
 • Chọn Linker ở bên trái
  • Chọn General >> Additional Library Directoriesđặt đường dẫn thư mục chứa thư viện mà bạn đã cài  bước 2. Trong trường hợp mặc định, thư mục này nằm ở: C:\Program Files\Microsoft Compute Cluster Pack\Lib\i386, bao gồm cả dấu nháy kép.
  • Chọn Input >> Additional Dependencies, đánh thêm vào thư viện msmpi.lib, chú ý nếu có các thư viện khác thì dùng dấu “; để ngăn cách giữa các thư viện. Ví dụ như: kernel32.lib;msmpi.lib

projectProperties
11. Nhập code chương trình của bạn và chọn meu Build >> Build Solution ở cửa sổ chính của Visual Studio để biên dịch chương trình.

Bạn có thể copy đoạn code sau để test thử thư viên MPI:


#include "mpi.h"
#include "stdio.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
 int rc = MPI_Init(&argc,&argv);
 if (rc != MPI_SUCCESS) {
   printf ("Loi khoi tao chuong trinh MPI. Ket thuc.\n");
   MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, rc);
 }

 int procId;   /* rank of process */
 int noProc;  /* number of processes */
 int nameSize;    /* length of name */
 char compName[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
 
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &noProc);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &procId);
 MPI_Get_processor_name(compName, &nameSize);
 printf("TTSS: ProcessID %d tren %s\n", procId, compName);

 /******* Dong chuong trinh *******/
 MPI_Finalize();
 return 0;
}

Chú ý: Nếu bạn biên dịch bị lỗi “error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt”
Bạn có thể sửa nó bằng cách vào: Properties của Project
-> Configuration Properties
-> Linker (General)
-> Enable Incremental Linking -> “No (/INCREMENTAL:NO)”

12. Chạy chương trình
Sau khi biên dịch không có lỗi bạn có một file đuôi .exe nằm trong thư mục tên Project/Debug
– Bạn mở chương trình Cmd trên hệ điều hành Windows
– Chuyển tới thư mục chứa file .exe, trong ví dụ này file mpiProject.exe nằm ở ổ C:\Projects\MPITest\Debug
– Gõ câu lệnh:


mpiexec -n 3 mpiProject.exe

– Nếu không gặp lỗi gì thì bạn sẽ nhìn thấy kết quả:


Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Projects\MPITest\Debug>mpiexec -n 3 mpiProject.exe
TTSS: ProcessID 0 tren WIN-V4CPH4J1RON
TTSS: ProcessID 2 tren WIN-V4CPH4J1RON
TTSS: ProcessID 1 tren WIN-V4CPH4J1RON

C:\Projects\MPITest\Debug>

Có thể bạn sẽ thích…

3 phản hồi

 1. Giáp viết:

  thầy hướng dẫn bằng nhiều chữ và ít hình ảnh như thế này thì bọn em khó thực hành theo lắm ak. thầy mà đầu tư làm cả 1 cái video để bọn em thực hành thì dễ dàng hơn ak, chứ như thế này bọn em mày mò mãi mới ra và cũng có 1 số cái không ra vì không hiểu và không giống với thầy miêu tả. nói chung là khó hiểu quá thầy ak

  • admin viết:

   :). Đây là các bước thầy đã làm trên máy. Bởi mỗi hệ thống (phiên bản khác nhau) nên hình ảnh sẽ khác nhau. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng mô tả bằng nhiều hình ảnh nhất có thể.

 1. 07/03/2016

  […] Tham khảo cách tích hơp MPI trong Visual Studio và cấu hình […]

Trả lời

EnglishVietnamese